Till innehållet

Hur gör jag för att anmäla brister?

[{"tag":"p","children":["Läs mer om hur du ",{"tag":"a","children":["anmäler bristande tillgänglighet"],"attributes":{"href":"\/digital-tillganglighet\/anmal-bristande-tillganglighet"}},"."],"attributes":{}}]