Till innehållet

Vi använder oss av en underleverantör som sköter driften av våra e-tjänster. Ska de också teckna avtal om Sweden Connect?

[{"tag":"p","children":["Nej, det är bara ni som offentlig aktör som ska teckna avtalet även om ni har anlitat en underleverantör. Underleverantören ingår istället avtal med er."],"attributes":{}}]