Till innehållet

Vad är Aktörsregistret?

[{"tag":"p","children":["Aktörsregistret är en del av ",{"tag":"span","children":["Sweden Connect"],"attributes":{"lang":"en"}}," och består av två delar."],"attributes":{}},"\n",{"tag":"p","children":["Den första delen innehåller uppgifter om den organisation som har tecknat avtalet, till exempel vem som har rätt att företräda organisationen i olika frågor."],"attributes":{}},"\n",{"tag":"p","children":["Den andra delen, metadataregistret, innehåller både uppgifter om organisationernas e-tjänster och de e-legitimationstjänster och underskriftstjänster som e-tjänsterna kan kommunicera med. Metadataregistrets syfte är att minska underhållskostnaderna för informationen genom att varje offentlig aktör bara behöver anmäla sin information till det centrala metadataregistret och sedan kan tjänsterna automatiskt uppdatera sin kopia av informationen."],"attributes":{}}]