Till innehållet

Vad är eIDAS?

[{"tag":"p","children":["eIDAS är en EU-förordning som gäller som lag. eIDAS innehåller regler för gränsöverskridande elektronisk identifiering (e-legitimering) och betrodda tjänster. "],"attributes":{}},"\n",{"tag":"p","children":["Enligt eIDAS behöver varje medlemsland tillhandahålla en så kallad landsnod, en anslutningspunkt där e-legitimationstrafiken kontrolleras och ”översätts” till respektive lands identitetsmetod. I Sverige heter landsnoden ",{"tag":"span","children":["Sweden Connect"],"attributes":{"lang":"en"}},"."],"attributes":{}},"\n",{"tag":"p","children":["eIDAS står för ",{"tag":"span","children":["Electronic Identification, Authentication and Trust Services."],"attributes":{"lang":"en"}}],"attributes":{}},"\n",{"tag":"p","children":[" "],"attributes":{}}]