Till innehållet

Vilka e-legitimationer är godkända för kvalitetsmärket Svensk e-legitimation?

[{"tag":"h4","children":[{"tag":"strong","children":["För privatpersoner:"],"attributes":{}}],"attributes":{}},"\n",{"tag":"ul","children":["\n",{"tag":"li","children":["AB Svenska Pass på tillitsnivå 4"],"attributes":{}},"\n",{"tag":"li","children":["Verisec Freja eID AB med Freja eID+ på tillitsnivå 3"],"attributes":{}},"\n"],"attributes":{}},"\n",{"tag":"h4","children":[{"tag":"strong","children":["I tjänsten:"],"attributes":{}}],"attributes":{}},"\n",{"tag":"ul","children":["\n",{"tag":"li","children":["Huddinge kommun - tjänstekort på tillitsnivå 3"],"attributes":{}},"\n",{"tag":"li","children":["Verisec Freja eID AB med Freja eID+ på tillitsnivå 3"],"attributes":{}},"\n",{"tag":"li","children":["Inera AB är godkända som e-legitimationsutfärdare på tillitsnivå 3, men de utfärdar ännu inga godkända e-legitimationer"],"attributes":{}},"\n"],"attributes":{}}]