Till innehållet

Avråder DIGG från andra sätt än fristående underskriftstjänst?

[{"tag":"p","children":["Vi avråder inte från andra sätt att skaffa e-underskrift, men vi har inte granskat dem och gör inga bedömningar av vad de innebär. Vi kan heller inte lämna något stöd kring hur de ska anskaffas. "],"attributes":{}}]