Till innehållet

Instruktion för val av Peppo-ID

I samband med att man ansluter sin organisation (som köparen/säljaren) till Peppol:s nätverk måste man välja ett unikt identifieringsnummer. Detta så kallade Peppol-ID används av accesspunkterna för att ta reda på vart ett affärsmeddelande ska skickas.

Peppol-ID kan alltså sägas vara partens elektroniska mottagningsadress i nätverket.
Ett Peppol-ID består av två delkomponenter. Den första delen indikerar vilket slags
nummer som används. Den andra delen är själva numret. Tillsammans bildar de en unik
identifiering.

Exempel

I Peppol-ID 0007:5512345678 betyder första delen 0007 att det är ett svenskt organisationsnummer. Den andra delen är själva numret.


I Peppol-ID 0088:731000011111 betyder första delen 0088 att det är ett GS1 GLN. Den andra delen är partens GLN.

Vem bestämmer vilket Peppol-ID man ska ha?

Det är organisationen (köparen/säljaren) själv som väljer sitt Peppol-ID. Vid registrering i Peppol informerar man sin accesspunkt vilket ID man valt. Notera att om man vid senare tillfälle skulle byta accesspunkt så behåller man sitt Peppol-ID, men man måste koppla om det till den nya accesspunkten. Denna ”migrering” från en accesspunkt till en annan bistår accesspunkten med.


Vilket slags ID ska man välja?

För svenska organisationer rekommenderar SFTI att man använder sitt organisationsnummer i första hand (alltså med koden 0007). Om det inte skulle fungera, exempelvis om man har en komplex systemstruktur med flera olika accesspunkter för olika ändamål så kan man överväga att använda GLN (koden 0088).

Enskild näringsidkare

Som enskild näringsidkare där personnummer är organisationsnummer kan ni välja ett skapa ett GLN för att undvika att registrera ert personnummer.

SFTI och DIGG avråder från att använda andra typer av nummersystem än organisationsnummer och GLN. Speciellt avråds användning av momsregistreringsnummer och bankkontonummer.

Peppol-ID anges både i affärsdokumentet och i kuvertet

Alla elektroniska affärsdokument som utväxlas i PEPPOL förpackas i ett tekniskt kuvert
(SBDH – Standard Business Document Header). PEPPOL-ID för avsändaren och
mottagaren anges i kuvertet vilket gör det möjligt för Accesspunkterna att skicka och ta emot meddelanden utan att behöva läsa innehållet.

Att tänka på innan ni ansluter till Peppol

En del faktureringssystem/EFH skapar affärsdokument och kuvert samtidigt. En del överlåter till Accesspunktsoperatören att skapa kuvertet. När man väljer Accesspunktsoperatör är det bra att undersöka vad som gäller för ditt faktureringssystem/EFH. Kontrollera att Accesspunktsoperatören kan hantera den variant som ni använder (kuverterat/okuverterat).

När kan det vara aktuellt att använda mer än ett Peppol-ID

Nedanstående beslutsträd kan användas som vägledning vid val av PEPPOL-ID. Med
begreppet EFH avses här system för elektronisk fakturahantering men även
beställningssystem. Beslutsträdet ska besvaras utifrån en organisations perspektiv (ett
organisationsnummer).