Till innehållet

Krav på e-handel vid upphandling

Det är viktigt att säkerställa en effektiv elektronisk handel i verksamheten. Här hittar du information om vilka krav du bör ställa på e-handel och it-stöd när du upphandlar.

Krav på e-handel

Vid upphandling av varor och tjänster är det viktigt tänka igenom vilken e-handelsprocess som passar samt hur e-handelsmeddelanden ska utväxlas mellan parterna. Inom SFTI finns en vägledning framtagen kring hur man kan ställa krav på e-handelsmeddelanden och kommunikation av meddelanden vid upphandling av varor och tjänster. SFTI håller även kurser inom området.

Krav på e-handel i samband med upphandling (sfti.se)

Utbildningar och seminarier (sfti.se)

Krav på it-stöd

När ni upphandlar it-stöd och tjänster inom e-handelsområdet är det viktigt att ni ställer krav på anslutning till Peppol för att underlätta er leverantörsanslutning. Vi har tagit fram ett generellt kravpaket som kan användas i upphandlingar. Observera att ni kan behöva ändra eller lägga till krav beroende på era specifika förutsättningar.

Kravpaket som kan användas i upphandlingar

  • [Tjänsten] har en Peppol-accesspunkt.
  • [Tjänstens] accesspunkt till Peppol kan skicka och ta emot samtliga elektroniska meddelandeformat som rekommenderas av SFTI för användning i Peppol.
  • [Tjänsten] publicerar uppgifter om de elektroniska meddelandeformat myndigheten kan ta emot i ett SMP-register (Service Metadata Publisher).
  • Inkommande elektroniska meddelanden via accesspunkten styrs automatiskt till [Tjänstens/Myndighetens] arbetsflöde** för inköpsprocessen. Ingen manuell konfigurering krävs när nya leverantörer skickar meddelanden.
  • För utgående meddelanden kontrollerar alltid [Tjänsten] om mottagare är registrerad i Peppol och skickar i så fall meddelandet den vägen.
  • [Tjänsten] kan validera inkommande och utgående meddelanden med hjälp av XML Schema och Schematron.
  • [Tjänsten] aviserar mottagna felmeddelanden till angiven kontakt på myndigheten.

*) Med [Tjänsten] avses en e-handelslösning eller motsvarande.

**) Kraven på arbetsflödet måste i mer detalj beskriva hur inkommande meddelanden ska hanteras. Exempelvis kan en inkommande katalog behöva hanteras annorlunda än en inkommande e-faktura. Kraven kan behöva anpassas beroende på om du upphandlar enbart en operatör eller om din upphandling även omfattar e-handelsfunktionalitet och arbetsflöde.