Till innehållet

Fakturor som inte uppfyller kraven

En offentlig aktör som anser att en leverantör inte uppfyller kraven i e-fakturalagen kan anmäla det till oss. Här hittar du information om hur en anmälan går till.

Så går en anmälan till

Om en leverantör inte skickar elektroniska fakturor, eller skickar fakturor som inte överensstämmer med den europeiska standarden, får en offentlig aktör anmäla detta till oss. En anmälan kan resultera i att leverantören behöver betala ett vitesbelopp. 

Före anmälan

Innan aktören skickar in en anmälan bör de ha haft en dialog med sin leverantör för att försöka lösa frågan. Aktören bör också ha gett stöd till sin leverantör i form av information och alternativ för fakturering.

Detta behöver skickas till oss

  • Namn och kontaktuppgifter till både den offentliga aktören och leverantören.
  • En beskrivning av ärendet och de aktuella fakturorna, deras form och eventuella elektroniska format.
  • Relevant skriftväxling med leverantören om att lösa frågan.
  • Annan dokumentation som är relevant för ärendet.

Uppgifterna skickas via e-post till info@digg.se

Eller via vanlig post till:

DIGG
Box 14
851 02 Sundsvall

Så bedömer vi ärendet

Hur vi agerar i ärendet beror på ett antal faktorer. Vi tar till exempel hänsyn till antal fakturor och hur ofta fakturering sker, och om det har skett en dialog mellan parterna. Vi ser ett föreläggande, och i förlängningen ett vite, som en sista åtgärd.

När det gäller vite utgår vi från de generella bestämmelserna i lagen (1985:206) om viten. Det betyder att vi tar hänsyn till leverantörens ekonomiska förhållanden och omständigheter i övrigt, för att fastställa ett belopp som väntas få leverantören att följa föreläggandet. En bedömning måste alltså göras från fall till fall.

Vi kan inte lämna några besked i förväg.

Då kan vi inte hjälpa till

Vi kan inte hjälpa till

  • om fakturan är till följd av en upphandling som påbörjats före den 1 april 2019
  • om parterna har avtalat om att använda en annan standard än den europeiska, och leverantören trots det inte använder den avtalade standarden
  • vid egna upphandlingskrav som inte är kopplade till e-fakturalagen.