Till innehållet

E-faktura

Lagen om e-faktura påverkar offentliga aktörer och leverantörer till offentliga aktörer. Här kan du läsa mer om vad en e-faktura är och vad vi på DIGG gör inom området.

Det här är en e-faktura

En e-faktura är en faktura som utfärdas, översänds och tas emot i ett strukturerat elektroniskt format som gör det möjligt att behandla den automatiskt och elektroniskt.

Observera att en PDF-faktura är inte en e-faktura.

Det här gör DIGG inom e-fakturering

  • Ger stöd och lämnar information om elektroniska fakturor.
  • Arbetar med standarder och håller utbildningar inom ramen för Single Face To Industry (SFTI). SFTI drivs av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), DIGG, Upphandlingsmyndigheten och Kammarkollegiet.
  • Har tagit fram föreskrifter till e-fakturalagen, som innebär att upphandlande myndigheter och enheter inom offentlig sektor ska vara registrerade i Peppols infrastruktur.

Vanliga frågor och svar

Ja, det finns möjlighet att bifoga en eller flera bilagor till en e-faktura. Exempel på filformat för bilagan är pdf, png, text/csv och ett par cellstrukturerade format. En bilaga kan vara exempelvis en tidrapport, ritning eller liknande. Själva fakturabilden ska inte bifogas fakturan.

Läs mer om bilagor till e-faktura (sfti.se)

En PDF-faktura är inte en e-faktura.

En e-faktura är en faktura som utfärdas, översänds och tas emot i ett strukturerat elektroniskt format som gör det möjligt att behandla den automatiskt och elektroniskt.

Leverantörsfakturor i offentlig sektor är att betrakta som en inkommen handling i form av räkenskapsinformation. Att ni får flera versioner av fakturan är inte önskvärt. Det kan också innebära merarbete för er att reda ut vilken handling som är korrekt, om ni exempelvis upptäcker skillnader mellan e-fakturan och bilagan (fakturabilden i PDF).

En e-faktura i formatet Peppol BIS som är översänd via Peppols nätverk bryter mot Peppols regelverk om det till fakturan finns en bifogad fakturabild som bilaga. Det ska endast finnas en originalhandling som i detta exempel utgörs av den elektroniska Peppol BIS 3 fakturan.

Ni ska kontakta er leverantör (fakturautställaren) och begära att denna felaktiga hantering av bilagor genast upphör. Däremot är andra typer av PDF-dokument, som kan anses vara underlag till fakturan, tillåtet att bifoga.

När en e-faktura är överförd till er utanför Peppols nätverk kontaktar ni även i detta fall fakturautställaren och begär att de slutar med att skicka en fakturabild som en bilaga.

Se även SFTI:s uttalande om bilagor och fakturakopior Bilagor till e-faktura | SFTI | SKR