BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20240521T075341Z DESCRIPTION:Här ansluter du till Digg forum: https://www.digg.se/digg-foru m-28-maj\nSå tar vi oss an det nya regeringsuppdraget kopplat till Single digital gateway (SDG)\nDigg arbetar för fullt med det nya regeringsuppdr ag kopplat till Single digital gateway (SDG) som ska redovisas till regeri ngskansliet senast 31 oktober 2024.\nI det här webbinariet berättar Karo lin Kühn\, specialist på Digg\, om hur vi tar oss an det nya uppdraget d är vi tittar närmre på hur den svenska anslutningen till EU:s tekniska system för utbyte av bevis ska gå till.\nVad är skillnaden i det här u ppdraget jämfört med det tidigare? Var står vi just nu? Hur och när f ångar vi in synpunkter från de myndigheter som berörs av uppdraget och de förslag vi tar fram?\nWebbinariet är särskilt intressant för aktör er som omfattas av SDG-förordningen.\nDigg forum är ett webbinarium där du kan ta del av aktuell information om våra pågående uppdrag. Läs me r om Digg forum på: https://www.digg.se/diggforum\n \n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20240528T092500 DTSTAMP:20240521T075341Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20240528T090000 LAST-MODIFIED:20240521T075341Z LOCATION:Webbinarium med chatt på Digg play PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Digg forum: Så tar vi oss an det nya regeringsuppdrage t kopplat till Single digital gateway (SDG) TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000B0CBC5EE39A5DA01000000000000000 010000000B2F777F076F5194DAFF6D72AF3523037 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html: < !--[if gte mso 10]>

Här ansluter du till Digg f orum: https://www.digg.se/ digg-forum-28-maj

Så tar vi oss a n det nya regeringsuppdraget kopplat till Single digital gateway (SDG)

Digg arbetar för fullt med det nya regerings uppdrag kopplat till Single digital gateway (SDG) som ska redovisas till regeringskansliet senas t 31 oktober 2024.

I det här webbinariet berättar Karolin Kühn\, specialist på Di gg\, om hur vi tar oss an det nya uppdraget där vi tittar närmre på hur den svenska anslutningen till EU:s tekniska system för utbyte av bevis s ka gå till.

Vad är skillnaden i det här uppdraget jämfört med det tidigare? Var står vi just nu? Hur och när fångar vi in synpunkter från de myndighet er som berörs av uppdraget och de förslag vi tar fram?

Webbinariet är särskilt in tressant för aktörer som omfattas av SDG-förordningen.

Digg forum är ett webbinarium där du kan ta del av aktuell information om våra pågående uppdrag. Läs mer om Digg forum på: https://www.digg.se/diggforu m

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR