BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20240517T054549Z DESCRIPTION:Här ansluter du till Digg forum: https://www.digg.se/digg-foru m-28-maj\nSDK – hur börjar man anslutningsresan?\nSäker digital kommun ikation (SDK) är en efterfrågad tjänst som ger aktörer i den offentlig sektorn möjlighet att skicka känslig information mellan varandra på et t tryggt sätt. Men hur gör man för att ansluta?I det här webbinariet g er vi en överblick över vilka steg din organisation måste ta för att p åbörja anslutningen till SDK.\nDigg forum är ett webbinarium där du ka n ta del av aktuell information om våra pågående uppdrag. Läs mer om D igg forum på: https://www.digg.se/diggforum\n \n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20240528T115500 DTSTAMP:20240517T054549Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20240528T113000 LAST-MODIFIED:20240517T054549Z LOCATION:Webbinarium med chatt på Digg play PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Digg forum: SDK – hur börjar man anslutningsresan? TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000D0CE70382EA8DA01000000000000000 01000000013F93DF317543C4E9785228EC807D0E2 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n

Hä\;r ansluter du till Digg forum: https://www.digg.se/digg-forum-28-maj

SDK –\; hur bö\;rjar man ans lutningsresan?

Sä\;ker digital ko mmunikation (SDK) ä\;r en efterfrå\;gad tjä\;nst som ger akt& ouml\;rer i den offentlig sektorn mö\;jlighet att skicka kä\;nslig information mellan varandra på\; ett tryggt sä\;tt. Men hur g&ou ml\;r man fö\;r att ansluta?I det hä\;r webbinariet ger vi en ö\;verblick ö\;ver vilka steg din organisati on må\;ste ta fö\;r att på\;bö\;rja anslutningen till SD K.

Digg forum ä\;r ett webbinarium d& auml\;r du kan ta del av aktuell information om vå\;ra på\;g&ari ng\;ende uppdrag. Lä\;s mer om Digg forum på\;: https://www.digg.se/diggforum

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR