BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20240513T114932Z DESCRIPTION:Här ansluter du till Digg forum: https://www.digg.se/digg-foru m-28-maj\nInförande av auktorisationssystem för e-legitimering och digit al post\nLagen om auktorisationssystem i fråga om tjänster för elektron isk identifiering och digital post trädde ikraft den 1 januari 2024. Vad innebär det och hur berör det offentliga aktörer?\nDigg forum är ett w ebbinarium där du kan ta del av aktuell information om våra pågående u ppdrag. Läs mer om Digg forum på: https://www.digg.se/diggforum\n \n \n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20240528T095500 DTSTAMP:20240513T114932Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20240528T093000 LAST-MODIFIED:20240513T114932Z LOCATION:Webbinarium med chatt på Digg play PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Digg forum: Införande av auktorisationssystem för e-l egitimering och digital post TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000D03593D339A5DA01000000000000000 010000000583203CCFD14A5489C2DAB17C50D3EB5 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Här ansluter du till Digg forum: https://www.digg.se/digg-forum-28-maj

Införande av auktorisationssystem för e-legitimering och digital post

Lagen om auktorisati onssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering och digital post trädde ikraft den 1 januari 2024. Vad innebär det och hur berör d et offentliga aktörer?

Digg forum är et t webbinarium där du kan ta del av aktuell information om våra pågåend e uppdrag. Läs mer om Digg forum på: https://www.digg.se/diggforum

 \;

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR