BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20240513T114606Z DESCRIPTION:Här ansluter du till Digg forum: https://www.digg.se/digg-foru m-28-maj\nEU:s nya dataförvaltningsförordning och öppna datalagen – d et här gäller\nEU:s nya dataförvaltningsförordning innehåller regler om vidareutnyttjande av vissa kategorier av data som är skyddade.\nI det här webbinariet berättar vi om den nya förordningen\, vad den reglerar och hur den hänger ihop med öppna datalagen.\nDigg forum är ett webbina rium där du kan ta del av aktuell information om våra pågående uppdrag . Läs mer om Digg forum på: https://www.digg.se/diggforum\n \n \n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20240528T105500 DTSTAMP:20240513T114606Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20240528T103000 LAST-MODIFIED:20240513T114606Z LOCATION:Webbinarium med chatt på Digg play PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Digg forum: EU:s nya dataförvaltningsförordning och öppna datalagen – det här gäller TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000070452D6739A5DA01000000000000000 01000000019225BBAC0AB2C48BC03D426A0CC5540 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n

Hä\;r ansluter du till Digg for um: https://www.digg.se/di gg-forum-28-maj

EU:s nya dataf&oum l\;rvaltningsfö\;rordning och ö\;ppna datalagen –\; det h&aum l\;r gä\;ller

EU:s nya datafö \;rvaltningsfö\;rordning innehå\;ller regler om vidareutnyttjande av vissa kategorier av data som ä\;r skyddade.

I det hä\;r webbinariet berä\;ttar vi om den nya fö \;rordningen\, vad den reglerar och hur den hä\;nger ihop med ö\;p pna datalagen.

Digg forum ä\;r ett we bbinarium dä\;r du kan ta del av aktuell information om vå\;ra p& aring\;gå\;ende uppdrag. Lä\;s mer om Digg forum på\;: https://www.digg.se/diggforum< /o:p>

 \;

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR