BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20220920T085744Z DESCRIPTION:\nFördjupande svar på vanliga frågor om digital tillgänglig het\n\nVarje dag får vi på DIGG in olika frågor om digital tillgänglig het. Frågorna handlar om allt ifrån redaktionella texter och juridik til l design och programmering. På dagens DIGG Forum har vi valt ut några fr ågor och ska försöka ge er lite mer utförliga svar på dem.\n \nPasset är särskilt intressant för dig som arbetar med tillgänglighet i statl ig myndighet\, kommun och region.\n\nPresentatör\n\nIlias Bennani\, speci alist inom digital tillgänglighet på DIGG\n \nAnslut till DIGG Forum 4 o ktober (screen9.com) \n \n\nVad är DIGG Forum?\n \nDIGG Forum är en digital direktsändning där du kan ta del av aktuell information om våra pågående uppdrag. De olika passen på DIGG Forum ä r ungefär 45 minuter långa och du väljer fritt vilka pass du vill delta på.\nLäs mer om DIGG Forum (digg.se) \n \n \n \n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20221004T134500 DTSTAMP:20220920T085744Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20221004T130000 LAST-MODIFIED:20220920T085744Z LOCATION:Webbinarium PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:DIGG Forum: Fördjupande svar på vanliga frågor om di gital tillgänglighet TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E008000000008049E238C4CCD801000000000000000 01000000038EA34848B662242817068868C6F9A1B X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n

Fö\;rdjupand e svar på\; vanliga frå\;gor om digital tillgä\;nglighet

Varje dag få\;r vi på\; DIGG in o lika frå\;gor om digital tillgä\;nglighet. Frå\;gorna handla r om allt ifrå\;n redaktionella texter och juridik till design och pr ogrammering. På\; dagens DIGG Forum har vi valt ut nå\;gra fr&ar ing\;gor och ska fö\;rsö\;ka ge er lite mer utfö\;rliga svar p å\; dem.

 \;

Passet ä\;r sä\;rskilt intressant fö\;r dig som arbetar med tillgä\;nglighet i statlig myndighet\, kommun och region.< o:p>

Presentatö\;r

Ilia s Bennani\, specialist inom digital tillgä\;nglighet på\; DIGG

 \;

Anslut till DIGG For um 4 oktober (screen9.com)

< p class=MsoNormal style='border:none\;mso-border-bottom-alt:solid windowte xt .75pt\;padding:0cm\;mso-padding-alt:0cm 0cm 1.0pt 0cm'> \;

Vad ä\;r DIGG Forum?

DIGG Forum ä\;r en digital direktsä\;ndning dä\;r du kan ta d el av aktuell information om vå\;ra på\;gå\;ende uppdrag. D e olika passen på\; DIGG Forum ä\;r ungefä\;r 45 minuter l&ar ing\;nga och du vä\;ljer fritt vilka pass du vill delta på\;.

Lä\;s mer om DIGG Forum (digg.se)

< o:p> \;

 \;

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR