BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20220920T085821Z DESCRIPTION:\nEna – Sveriges digitala infrastruktur\n\nEna – Sveriges d igitala infrastruktur fortsätter att utvecklas. På DIGG Forum den här m orgonen får du en övergripande presentation av Ena\, en inblick i de oli ka komponenterna och status för leveranser.\n \nPasset är särskilt intr essant för dig inom offentlig sektor som arbetar med digitalisering.\n\nP resentatör\n\nDaniel Antonsson\, strateg på DIGG\n \nAnslut till DIGG Fo rum 4 oktober (screen9.com) \n \n\nVad är DIGG F orum?\n\nDIGG Forum är en digital direktsändning där du kan ta del av a ktuell information om våra pågående uppdrag. De olika passen på DIGG F orum är ungefär 45 minuter långa och du väljer fritt vilka pass du vil l delta på.\nLäs mer om DIGG Forum (digg.se) \n \n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20221004T094500 DTSTAMP:20220920T085821Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20221004T090000 LAST-MODIFIED:20220920T085821Z LOCATION:Webbinarium PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:DIGG Forum: Ena – Sveriges digitala infrastruktur TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000E064873CCDC2D801000000000000000 0100000004E5C27D776530A498AA9E9C661AB78A1 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Ena –\; Sveriges digitala infrastruktur

Ena –\; Sveriges digitala infrastruktur fortsä\;tter at t utvecklas. På\; DIGG Forum den hä\;r morgonen få\;r du en ö\;vergripande presentation av Ena\, en inblick i de olika komponenter na och status fö\;r leveranser.

 \;

Passet ä\;r sä\;rskilt intress ant fö\;r dig inom offentlig sektor som arbetar med digitalisering.

Presentatö\;r

Daniel Antonsson\, strateg på\; DIGG

 \;

Anslut till DIGG Forum 4 oktober (screen9.com)< /o:p>

 \;

Vad ä\;r DIGG Fo rum?

DIGG Forum ä\;r en digital dire ktsä\;ndning dä\;r du kan ta del av aktuell information om vå \;ra på\;gå\;ende uppdrag. De olika passen på\; DIGG Forum ä\;r ungefä\;r 45 minuter lå\;nga och du vä\;ljer fritt v ilka pass du vill delta på\;.

Lä \;s mer om DIGG Forum (digg.se)

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR