BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20220921T115507Z DESCRIPTION:\nDigitaliseringen av statliga myndigheter – hur går det?\n\ nAnalytiker från DIGG berättar om rapporten Uppföljning av statliga myn digheters digitalisering 2021. DIGG presenterar fyra index för att följa digitaliseringen över tid och konstaterar att de stora vinsterna med den digitala transformationen ännu ligger utom räckhåll. \nÅrets rapport har också kompletterats med ett OECD-index i syfte att djupare analysera och nyansera diskussionen om Sveriges låga placering i OECD:s Digital Gov ernment Index. Analysen visar att insatser behöver göras inom OECD-persp ektiven öppenhet som standard och förvaltningen som en plattform.\n \nPa sset är särskilt intressant för dig som arbetar inom statlig myndighet\ , för politiker\, riksdagsförvaltning och intresserad allmänhet.\n\nPre sentatörer\n\nKarin García Ambrosiani och Fredric Skargren. Båda arbeta r med analys av digital utveckling på DIGG.\n \nAnslut till DIGG Forum 4 oktober (screen9.com) \n \n\nVad är DIGG Forum?\ n\nDIGG Forum är en digital direktsändning där du kan ta del av aktuell information om våra pågående uppdrag. De olika passen på DIGG Forum är ungefär 45 minuter långa och du väljer fritt vilka pass du vill del ta på.\nLäs mer om DIGG Forum (digg.se) \n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20221004T154500 DTSTAMP:20220921T115507Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20221004T150000 LAST-MODIFIED:20220921T115507Z LOCATION:Webbinarium PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:DIGG Forum: Digitaliseringen av statliga myndigheter – hur går det? TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000808A531FC2CCD801000000000000000 010000000CF1BBEEA82159E44924E31AAF4910F66 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Digitaliseri ngen av statliga myndigheter –\; hur går det?

Analytiker från DIGG berättar om rapporten Uppföljning av statliga myndigheters digitalisering 2021. DIGG presenterar fyra index för att följa digitaliseringen öv er tid och konstaterar att de stora vinsterna med den digitala transformat ionen ännu ligger utom räckhåll.

Åre ts rapport har också kompletterats med ett OECD-index i syfte att djupare analysera och nyansera diskussionen om Sveriges låga placering i OECD:s Digital Governmen t Index. Analysen visar att insatser behöver göras inom OECD- perspektiven öppenhet som standard och förvaltningen som en plattform.

 \;

P asset är särskilt intressant för dig som arbetar inom statlig myndighet \, för politiker\, riksdagsförvaltning och intresserad allmänhet.< /o:p>

Presentatörer< o:p>

Karin García Ambrosiani och Fredric Skargren. Båda arbetar med analys av digita l utveckling på DIGG.

 \;

Anslut till DIGG Forum 4 oktober (screen9.com)< /b>

 \;

Vad är DIGG Forum?

DIGG Forum är en digital direktsändning där du kan ta del av aktuell in formation om våra pågående uppdrag. De olika passen på DIGG Forum är ungefär 45 minuter långa och du väljer fritt vilka pass du vill delta p å.

Läs mer om DIGG Forum (digg.se)

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR