BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20220921T123205Z DESCRIPTION:DIGG:s granskningar och förändringar i tillitsramverket för e-legitimering\nDIGG har under våren arbetat med ett antal förändringar i regelverket för e-legitimering. En av förändringarna är för att m öjliggöra granskning av e-legitimationer på tillitsnivå 2. Andra för ändringar som föreslagits är utgivning av e-legitimationer på distans och uppdateringar och förtydligande i vägledningen till Tillitsramverket . Vi kommer att informera om status kring dessa förändringar.\nPasset ä r särskilt intressant för offentliga aktörer och leverantörer.\n\nPres entatörer\n\nTherese Pa-Vestin och Krista Arplund\, verksamhetsutvecklare på DIGG samt Fredrik Ljunggren\, konsult.\n \nAnslut till DIGG Forum 4 o ktober (screen9.com) \n \n\nVad är DIGG Forum?\n \nDIGG Forum är en digital direktsändning där du kan ta del av aktuell information om våra pågående uppdrag. De olika passen på DIGG Forum ä r ungefär 45 minuter långa och du väljer fritt vilka pass du vill delta på.\nLäs mer om DIGG Forum (digg.se) \n \n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20221004T104500 DTSTAMP:20220921T123205Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20221004T100000 LAST-MODIFIED:20220921T123205Z LOCATION:Webbinarium PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:DIGG Forum: DIGG:s granskningar och förändringar i ti llitsramverket för e-legitimering TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000030CC4F91C1CCD801000000000000000 01000000024D8EDBCFBB6F643956E57F1F12AC146 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

DIGG:s granskningar och fö\;rä\;ndringar i tilli tsramverket fö\;r e-legitimering

DIGG har under vå\;ren arbetat med ett antal fö\;rä\;ndrin gar i regelverket fö\;r e-legitimering. En av fö\;rä\;ndringar na ä\;r fö\;r att mö\;jliggö\;ra granskning av e-legitimat ioner på\; tillitsnivå\; 2. Andra fö\;rä\;ndringar som f ö\;reslagits ä\;r utgivning av e-legitimationer på\; distans och uppdateringar och fö\;rtydligande i vä\;gledningen till Tillit sramverket. Vi kommer att informera om status kring dessa fö\;rä\; ndringar.

Passet ä\;r sä\;rskilt intressant fö\;r offentliga aktö\;rer och leverantö\;rer.

Presentatö\;rer

Theres e Pa-Vestin och Krista Arplun d\, verksamhetsutvecklare på\; DIGG samt Fredrik Ljunggren\, k onsult.

 \;

Anslut til l DIGG Forum 4 oktober (screen9.com)

& nbsp\;

Va d ä\;r DIGG Forum?

DIGG Forum ä\;r en digital direktsä\;ndning dä\;r du kan ta del av aktue ll information om vå\;ra på\;gå\;ende uppdrag. De olika pas sen på\; DIGG Forum ä\;r ungefä\;r 45 minuter lå\;nga oc h du vä\;ljer fritt vilka pass du vill delta på\;.

Lä\;s mer om DIGG Forum (digg.se)

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR