BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20220921T123820Z DESCRIPTION:\nDIGG:s arbete med Identitetsmatchning\, för en förbättrad gemensam digital infrastruktur\n\nSvenska e-tjänster brukar använda pers onnummer för att identifiera en person. Så gör man inte utomlands och d å blir det svårt att hitta rätt bevis i registren. Därför jobbar DIGG med Identitetsmatchning\, ett projekt som ska hitta en lösning på detta . Vi kommer att informera om problemet och ge status om det fortlöpande a rbetet samt vad man som förlitande part kan förbereda sig på inom ident itetsmatchning.\nPasset är särskilt intressant för offentliga aktörer och förlitande parter gentemot den svenska eIDAS-noden.\nPresentatörer: Peter Kalmér och Araz Kazemi\, \n \nAnslut till DIGG Forum 4 oktober (scr een9.com) \n \n\nVad är DIGG Forum?\n\nDIGG Foru m är en digital direktsändning där du kan ta del av aktuell information om våra pågående uppdrag. De olika passen på DIGG Forum är ungefär 45 minuter långa och du väljer fritt vilka pass du vill delta på.\nLäs mer om DIGG Forum (digg.se) \n \n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20221004T114500 DTSTAMP:20220921T123820Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20221004T110000 LAST-MODIFIED:20220921T123820Z LOCATION:Webbinarium PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:DIGG Forum: DIGG:s arbete med Identitetsmatchning\, fö r en förbättrad gemensam digital infrastruktur TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000090A4F86CC7CDD801000000000000000 0100000000C9C5009618AB94EBA17E3E48F5379FD X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

DIGG:s arbete med Identitetsmatchning\, för en förbättrad gemensam digit al infrastruktur

Svenska e-tjänster brukar använda personnummer för att identifiera en p erson. Så gör man inte utomlands och då blir det svårt att hitta rätt bevis i registren. Därför jobbar DIGG med Identitetsmatchning\, ett pro jekt som ska hitta en lösning på detta. Vi kommer att informera om probl emet och ge status om det fortlöpande arbetet samt vad man som förlitand e part kan förbereda sig på inom identitetsmatchning.< /p>

Passet är särskilt intressa nt för offentliga aktörer och förlitande parter gentemot den svenska eIDAS-noden.

Presentatörer: Peter Kalmér och Araz Kazemi\,

 \;

Anslut till DIGG Forum 4 oktober (screen9.com)

 \;

Vad är DIGG Forum?

DIGG Forum är e n digital direktsändning där du kan ta del av aktuell information om vå ra pågående uppdrag. De olika passen på DIGG Forum är ungefär 45 minu ter långa och du väljer fritt vilka pass du vill delta på.

Läs mer om DIGG Forum (digg.se)

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR