BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20220920T075109Z DESCRIPTION:\nDen nya datalagen\n\nDIGG ger en introduktion till den nya la gen om offentlig sektors tillgängliggörande av data (datalagen). Vi ber ättar om lagens innehåll och syfte samt vilket stöd vi ger på området för öppna data och vidareutnyttjande.\n \nPasset är särskilt intressa nt för personer i offentlig sektor som arbetar med data som strategisk re surs eller som i annat fall har kommit eller kommer i kontakt med frågor som rör öppna data och lagen om offentlig sektors tillgängliggörande a v data.\n\nPresentatörer\n\nMathea Franzén\, jurist på DIGG och Kristin e Ulander\, strateg på DIGG\n \nAnslut till DIGG Forum 4 oktober (screen9 .com) \n \n\nVad är DIGG Forum?\n\nDIGG Forum ä r en digital direktsändning där du kan ta del av aktuell information om våra pågående uppdrag. De olika passen på DIGG Forum är ungefär 45 m inuter långa och du väljer fritt vilka pass du vill delta på.\nLäs mer om DIGG Forum (digg.se) \n \n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20221004T144500 DTSTAMP:20220920T075109Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20221004T140000 LAST-MODIFIED:20220920T075109Z LOCATION:Webbinarium PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:DIGG Forum: Den nya datalagen TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000D09517ADC4CCD801000000000000000 010000000D56893A9A9509E40A7EC20C8557A9972 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n
< h1>Den nya datalagen

DIGG ger en introdu ktion till den nya lagen om offentlig sektors tillgä\;ngliggö\;ran de av data (datalagen). Vi berä\;ttar om lagens innehå\;ll och sy fte samt vilket stö\;d vi ger på\; områ\;det fö\;r ö \;ppna data och vidareutnyttjande.

& nbsp\;

Passet ä\;r sä\;rskilt intressa nt fö\;r personer i offentlig sektor som arbetar med data som strategi sk resurs eller som i annat fall har kommit eller kommer i kontakt med fr& aring\;gor som rö\;r ö\;ppna data och lagen om offentlig sektors t illgä\;ngliggö\;rande av data.

Presentatö\;r er

Mathea Franzé\;n\, jurist p&ari ng\; DIGG och Kristine Ulander\, strateg på\; DIGG

 \;

Anslut till DIGG Forum 4 oktober (sc reen9.com)

 \;

Vad ä\;r DIGG Forum?

DIGG Forum &aum l\;r en digital direktsä\;ndning dä\;r du kan ta del av aktuell in formation om vå\;ra på\;gå\;ende uppdrag. De olika passen p å\; DIGG Forum ä\;r ungefä\;r 45 minuter lå\;nga och du vä\;ljer fritt vilka pass du vill delta på\;.

Lä\;s mer om DI GG Forum (digg.se)

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR