BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20240416T110728Z DESCRIPTION:Här ansluter du till Digg forum: https://www.digg.se/digg-foru m-23-april \nSveriges dataportal – nu större och snyggare\nSveriges dataportal har fått ett nytt utsee nde\, ny struktur och mer innehåll. Målet är att ge dig som offentlig a ktör bättre förutsättningar till samverkan\, lärande och engagemang k ring datadelning och dataanvändning. Vad är det då som är nytt? Här b erättar vi om några av nyheterna i den nya versionen av Sveriges datapor tal.\nDigg forum är ett webbinarium där du kan ta del av aktuell informa tion om våra pågående uppdrag. Läs mer om Digg forum på: https://www. digg.se/diggforum\n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20240423T102500 DTSTAMP:20240416T110728Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20240423T100000 LAST-MODIFIED:20240416T110728Z LOCATION:Webbinarium på Digg play PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Digg forum: Sveriges dataportal – nu större och snyg gare TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000070470A5FCD85DA01000000000000000 010000000FA05D4ED71B2844ABAA36EEC575E048E X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n

Hä\;r ansluter du till Digg forum: https://www.digg.se/digg-forum-23-a pril

Sveriges dataportal –\; nu stö\;rre och snyggare

Sveriges dataportal har få\;tt ett nytt utseende\, ny struktur och mer inneh& aring\;ll. Må\;let ä\;r att ge dig som offentlig aktö\;r b&au ml\;ttre fö\;rutsä\;ttningar till samverkan\, lä\;rande och en gagemang kring datadelning och dataanvä\;ndning. Vad ä\;r det d&ar ing\; som ä\;r nytt? Hä\;r berä\;ttar vi om nå\;gra av ny heterna i den nya versionen av Sveriges dataportal.

Digg forum ä\;r ett webbinarium dä\;r du kan ta del av aktuell information om vå\;ra på\;gå\;ende uppdrag. Lä\ ;s mer om Digg forum på\;: ht tps://www.digg.se/diggforum

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR