BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20231006T121500Z DESCRIPTION:Anslut till Digg forum via Digg play – Kommande sändningar: https://www.digg.se/digg-play\n \nNu utvecklas brevlådan Min myndighetspo st för myndighetspost över landsgränserna\nDen 12 december 2023 träder EU:s förordning om en gemensam digital ingång (SDG) ikraft.\nSom ett le d i det arbetet utvecklar Digg Min myndighetspost till att omfatta även g ränsöverskridande myndighetspost. EU-medborgare kan skaffa brevlådan me d sin eIDAS e-legitimation och ta emot post digitalt från den berörda my ndigheten.\nPå webbinariet berättar vi mer om brevlådan och vad du som berörd myndighet behöver göra för att ansluta och erbjuda den i din gr änsöverskridande medborgardialog.\nPasset är särskilt intressant för myndigheter som är berörda av SDG-förordningen\nPresentatörer: Åsa Ra dne\, projektledare för utvecklingen av Min myndighetspost på Digg\nDu k an även ansluta via Screen9.com: https://api.screen9.com/preview/7Ce9QAE5 _9z9rgN1wxpJUqQhwX-MfyK9GbtIzu9hsh4dkDqZt-Q3MzvXkxoxl8jp\nDigg forum är e tt webbinarium där du kan ta del av aktuell information om våra pågåen de uppdrag. Läs mer om Digg forum på: https://www.digg.se/diggforum\n \n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20231024T095500 DTSTAMP:20231006T121500Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20231024T093000 LAST-MODIFIED:20231006T121500Z LOCATION:Webbinarium PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Digg forum 24 oktober: Nu utvecklas brevlådan Min mynd ighetspost för myndighetspost över landsgränserna TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E008000000000011CA5F5FF8D901000000000000000 010000000B2EA584C946504468B9AF25500A4916B X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html: