BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20240124T091809Z DESCRIPTION:Här ansluter du till Digg forum: https://www.digg.se/digg-foru m-13-februari\n \nSDG-förordningen – Tekniska systemet för gränsöver skridande bevisutbyte\nDet tekniska systemet för gränsöverskridande bev isutbyte\, även förkortat OOTS från det engelska namnet Once-Only Techn ical System\, är en förutsättning för att utbytet av bevis mellan olik a EU-länder ska fungera. I Sverige har Digg uppdraget att utveckla en gem ensam lösning för det tekniska systemet för bevisutbyte. Under den här programpunkten går vi igenom vad det tekniska systemet är\, status just nu samt vad som gäller för den kommande anslutningen till systemet.\n \ nWebbinariet är särskilt intressant för dig som arbetar med verksamhets utveckling\, tjänsteutveckling teknik/it.\n \nPresentatör Max Flodén\, utvecklingsledare för SDG på Digg\n \nDigg forum är ett webbinarium dä r du kan ta del av aktuell information om våra pågående uppdrag. Läs m er om Digg forum på: https://www.digg.se/diggforum\n \n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20240213T145500 DTSTAMP:20240124T091809Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20240213T143000 LAST-MODIFIED:20240124T091809Z LOCATION:Webbinarium på Digg play PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Digg forum: SDG-förordningen – Tekniska systemet fö r gränsöverskridande bevisutbyte TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000050D4E5ED474DDA01000000000000000 010000000244D2F1BAF83E4498BE684CB6CF28FB3 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html: < /head>

H är ansluter du till Digg forum: https://www.digg.se/digg-forum-13-februari

< p class=MsoPlainText> \;

SDG-f örordningen –\; Tekniska systemet för gränsöverskridande bevisutb yte

Det tekniska systemet för gr änsöverskridande bevisutbyte\, även förkortat OOTS från det engelska namnet Once-Only Technical System\, är en förutsättning för att utbytet av bevis mellan olik a EU-länder ska fungera. I Sverige har Digg uppdraget att utveckla en gem ensam lösning för det tekniska systemet för bevisutbyte. Under den här programpunkten går vi igenom vad det tekniska systemet är\, status just nu samt vad som gäller för den kommande anslutningen till systemet.< o:p>

 \;

Webbinariet är särskilt intressant för dig som arbetar med ve rksamhetsutveckling\, tjänsteutveckling teknik/it.

 \;

Presentatör Max Flodén\, utvecklingsledare för SDG på Digg

 \;

Digg forum är ett webbinarium där du kan ta del av aktuell informat ion om våra pågående uppdrag. Läs mer om Digg forum på: https://www.digg.se/diggforum

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR