BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20240124T085208Z DESCRIPTION:Här ansluter du till Digg forum: https://www.digg.se/digg-foru m-13-februari\n \nAutomatiska tester av webbtillgänglighet – det här b ehöver du känna till\nVilka är för- och nackdelarna med automatisk kon troll av den digitala tillgängligheten på en webbplats? Vi delar med oss av våra egna erfarenheter av automatisk granskning av tusentals webbplat ser. Visste du till exempel att de bästa testverktygen kan hitta upp till 40 procent av alla brister men att det ändå ofta finns brister som dess a verktyg missar?\n \nWebbinariet är särskilt intressant för dig som ar betar som webbredaktör\, produktansvarig eller med upphandling av webbpla tser.\n \nPresentatör: Ilias Bennani\, specialist inom digital tillgängl ighet på Digg.\n \nDigg forum är ett webbinarium där du kan ta del av a ktuell information om våra pågående uppdrag. Läs mer om Digg forum på : https://www.digg.se/diggforum\n \n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20240213T105500 DTSTAMP:20240124T085208Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20240213T103000 LAST-MODIFIED:20240124T085208Z LOCATION:Webbinarium på Digg play PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Digg forum: Automatiska tester av webbtillgänglighet – det här behöver du känna till TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E008000000008009DFE3484DDA01000000000000000 010000000A51F719BE160F2429229BDDF740A67DE X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Här ansluter du till Digg forum: https://www.digg.se/digg-forum-13-februari< /o:p>

 \;

Automatiska tester av webbtillgäng lighet –\; det här behöver du känna till

Vilka är för- och nackdelarna med automatisk kontroll av den digitala tillgängligheten på en webbplats? Vi delar med oss av v åra egna erfarenheter av automatisk granskning av tusentals webbplatser. Visste du till exempel att de bästa testverktygen kan hitta upp till 40 p rocent av alla brister men att det ändå ofta finns brister som dessa ver ktyg missar?

 \;

Webbinariet är särskilt intressant för dig som arbetar som webbredaktör\, produktansvarig eller med upphandling av webbplatser.< span style='mso-fareast-language:SV'>

 \;

Presentatör: Ilias Bennani\, specialist inom digital tillgänglighet på Digg.

 \;

Digg fo rum är ett webbinarium där du kan ta del av aktuell information om våra pågående uppdrag. Läs mer om Digg forum på: https://www.digg.se/diggforum

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR