BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20240124T053549Z DESCRIPTION:Här ansluter du till Digg forum: https://www.digg.se/digg-foru m-13-februari\n \nSäker digital kommunikation – hur fungerar det för a nslutande organisationer när Digg tar över?\nDigg tar över SDK – Säk er digital kommunikation. På detta webbinarium får du veta mer om hur Di gg kommer att hantera anslutningsprocessen. Du får också veta mer om reg elverk\, adressbok och andra viktiga delar av SDK.\n \nWebbinariet är sä rskilt intressant för de organisationer som står i begrepp att ansluta t ill SDK.\n \nPresentatörer: Stina Hedlund\, SDK-specialist och Linda Erik sson\, SDK-handläggare\, båda Digg.\n \nDigg forum är ett webbinarium d är du kan ta del av aktuell information om våra pågående uppdrag. Läs mer om Digg forum på: https://www.digg.se/diggforum\n \n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20240213T102500 DTSTAMP:20240124T053549Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20240213T100000 LAST-MODIFIED:20240124T053549Z LOCATION:Webbinarium på Digg play PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Digg forum: Säker digital kommunikation – hur funger ar det för anslutande organisationer när Digg tar över? TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000D086D1E64E4DDA01000000000000000 010000000539D3945CE071347A8DE2E7F3734D738 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Här ansluter du till Digg forum: https://www.digg.se/digg-forum-13-feb ruari

 \;

Säker digital kommu nikation –\; hur fungerar det för anslutande organisationer när Dig g tar över?

Digg tar över SDK –\; Säker digital kommunikat ion. På detta webbinarium får du veta mer om hur Digg kommer att hantera anslutningsprocessen. Du får också veta mer om regelverk\, adressbok oc h andra viktiga delar av SDK.

< o:p> \;

Webbinariet< /span> är särskilt intressant för de organisationer som står i begrepp att ansluta till SDK.

 \;

Presentatörer: Stina Hedlund\, SDK-specialis t och Linda Eriksson\, SDK-handläggare\, båda Digg.

 \;

Digg forum är ett webbinarium där du kan ta del av aktuell information om våra pågå ende uppdrag. Läs mer om Digg forum på: https://www.digg.se/diggforum

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR