BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20240123T115214Z DESCRIPTION:Här ansluter du till Digg forum: https://www.digg.se/digg-foru m-13-februari\n \nFokus på nytta i närtid med Ena - Sveriges digitala in frastruktur\nEna spelar en viktig roll i de mål som regeringen satt upp f ör Sveriges digitaliseringspolitik. Det syns tydligt på Digg där flera uppdrag och initiativ drar nytta av Enas leveranser för att digitalisera Sverige. Under 2024 riktas fokus på prioriterade leveranser för att säk erställa ett stöd för digital verksamhetsutveckling så att data kan de las säkert och effektivt med myndigheter\, kommuner och regioner. Lyssna till när Digg presenterar vad som är på gång och hur det skapar nytta i närtid.\n \nWebbinariet är särskilt intressant för digitaliseringsst rateger inom offentlig sektor.\n \nPresentatör: Viktoria Hagelstedt \, av delningschef på avdelningen för samordning och datadelning på Digg\n \n Digg forum är ett webbinarium där du kan ta del av aktuell information o m våra pågående uppdrag. Läs mer om Digg forum på: https://www.digg.s e/diggforum\n \n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20240213T115500 DTSTAMP:20240123T115214Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20240213T113000 LAST-MODIFIED:20240123T115214Z LOCATION:Webbinarium på Digg play PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Digg forum: Fokus på nytta i närtid med Ena - Sverige s digitala infrastruktur TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000020417ED54E4DDA01000000000000000 010000000D151326D37B8F14884C22611BEAED097 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html: < /head>

H är ansluter du till Digg forum: https://www.digg.se/digg-forum-13-februari

< p class=MsoPlainText> \;

Fokus på nytta i närtid med Ena - Sveriges digitala infrastruktur

Ena spelar en viktig roll i de mål som regeri ngen satt upp för Sveriges digitaliseringspolitik. Det syns tydligt på D igg där flera uppdrag och initiativ drar nytta av Enas leveranser för at t digitalisera Sverige. Under 2024 riktas fokus på prioriterade leveranse r för att säkerställa ett stöd för digital verksamhetsutveckling så att data kan delas säkert och effektivt med myndigheter\, kommuner och re gioner. Lyssna till när Digg presenterar vad som är på gång och hur de t skapar nytta i närtid.

 \;

Webbinariet är särskilt intressant för digitaliseringsstrateger inom offentlig sektor.< o:p>

 \;

Presentatör: Viktoria Hagelstedt \, avdelningschef på avdelningen för samordning och datadelning på Digg

 \;

Digg forum är ett webbinar ium där du kan ta del av aktuell information om våra pågående uppdrag. Läs mer om Digg forum på: https ://www.digg.se/diggforum

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR