BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20240122T143322Z DESCRIPTION:Här ansluter du till Digg forum: https://www.digg.se/digg-foru m-13-februari\n \nSDG-förordningen – såhär analyserar ni om ni behöv er hämta eller dela bevis\nFör att kunna uppfylla kravet i SDG-förordni ngen att kunna utbyta bevis via det tekniska systemet behöver samtliga ak törer som berörs av förordningen göra en analys av om de behöver häm ta bevis samt hur dessa ska vara utformade. Det kan till exempel vara ett gymnasiebetyg eller ett intyg för att starta företag. Resultatet blir en del av EU-kommissionens beviskartläggning..\n \nWebbinariet är särskil t intressant för dig som arbetar med verksamhetsutveckling och tjänsteut veckling.\n \nPresentatör: Karolin Kühn\, SDG-specialist på enheten fö r datadelning på Digg.\n \nDigg forum är ett webbinarium där du kan ta del av aktuell information om våra pågående uppdrag. Läs mer om Digg f orum på: https://www.digg.se/diggforum\n \n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20240213T152500 DTSTAMP:20240122T143322Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20240213T150000 LAST-MODIFIED:20240122T143322Z LOCATION:Webbinarium på Digg play PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Digg forum: SDG-förordningen – såhär analyserar ni om ni behöver hämta eller dela bevis TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000E02E6952484DDA01000000000000000 010000000A1A5C9009480B4468289C9696F536E3F X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Här ansluter du till Digg forum: https://www.digg.se/digg-forum-13-februari

 \;

SDG-förordningen –\; såhär analyserar ni om ni behöver hämta eller dela bevis

För att kunna uppfylla kravet i SDG-förordningen att kunna utbyta bevis via det t ekniska systemet behöver samtliga aktörer som berörs av förordningen g öra en analys av om de behöver hämta bevis samt hur dessa ska vara utfo rmade. Det kan till exempel vara ett gymnasiebetyg eller ett intyg för at t starta företag. Resultatet blir en del av EU-kommissionens beviskartlä ggning..

 \;

Webbinariet är särskilt intress ant för dig som arbetar med verksamhetsutveckling och tjänsteutveckling.

 \;

Presentatör: Karolin Kühn\, SDG-specialist på enheten för datad elning på Digg.

 \;

Digg forum är ett webbinarium där du kan ta del a v aktuell information om våra pågående uppdrag. Läs mer om Digg forum på: https://www.digg.se/diggforum

 \;

< /html> X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR