BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20240122T142737Z DESCRIPTION:Här ansluter du till Digg forum: https://www.digg.se/digg-foru m-13-februari\n \nSDG-förordningen – senaste nytt och Diggs plan för 2 024\nEnligt SDG-förordningen ska det från och med den 12 december 2023 v ara möjligt för privatpersoner och företag att utföra ärenden online och utbyta bevis via det tekniska systemet för gränsöverskridande bevis utbyte. I det här webbinariet berättar Digg aktuell status på genomför andet av SDG-förordningen i Sverige samt plan för 2024.\n \nWebbinariet är särskilt intressant för dig som arbetar med verksamhetsutveckling oc h tjänsteutveckling.\n \nPresentatör: Daniel Antonsson\, strateg på enh eten för samordning på Digg.\n \nDigg forum är ett webbinarium där du kan ta del av aktuell information om våra pågående uppdrag. Läs mer om Digg forum på: https://www.digg.se/diggforum\n \n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20240213T142500 DTSTAMP:20240122T142737Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20240213T140000 LAST-MODIFIED:20240122T142737Z LOCATION:Webbinarium på Digg play PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Digg forum: SDG-förordningen – senaste nytt och Digg s plan för 2024 TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000030D1493F474DDA01000000000000000 0100000006A5955770123AA41836A346C750D7E51 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html: < body lang=SV link="#0563C1" vlink="#954F72" style='tab-interval:65.2pt\;wo rd-wrap:break-word'>

Här ans luter du till Digg forum: https://www.digg.se/digg-forum-13-februari

 \;

SDG-förordni ngen –\; senaste nytt och Diggs plan för 2024

Enligt SDG-förordningen ska det från och med den 12 de cember 2023 vara möjligt för privatpersoner och företag att utföra är enden online och utbyta bevis via det tekniska systemet för gränsöversk ridande bevisutbyte. I det här webbinariet ber ättar Digg aktuell status på genomförandet av SDG-förordningen i Sveri ge samt plan för 2024.

 \;

Webbinariet är s ärskilt intressant för dig som arbetar med verksamhetsutveckling och tj änsteutveckling.

 \;

Presentatör: Daniel Antonsson\, strateg på enhet en för samordning på Digg.

&nbs p\;

Digg forum är ett webbinarium där du kan ta del av aktuell information om våra pågående uppdrag. Läs mer om Digg forum på: https://www.digg. se/diggforum

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR