BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20221109T141037Z DESCRIPTION:Vi svarar på vanliga frågor om digital tillgänglighet\n \nVa rje dag får vi olika frågor om digital tillgänglighet. Frågorna handla r om allt ifrån redaktionella texter och juridik till design och programm ering. På dagens DIGG Forum har vi valt ut ett par frågor och ska förs öka ge er lite mer utförliga svar på dem.\n \nPresentatör: Ilias Benna ni\, specialist inom digital tillgänglighet\n \nAnslut till DIGG Forum 6 december via Screen9.com: https://api.screen9.com/preview/R_q5zegZmctPCP_4 UQiK_h9MNEID5XxQrfrzwNJw5jxBwfrP5mi3Uww1OxdBB0IK\n \nDIGG Forum är en dig ital direktsändning där du kan ta del av aktuell information om våra p ågående uppdrag. De olika passen på DIGG Forum är ungefär 45 minuter långa och du väljer fritt vilka pass du vill delta på. \nLäs mer om DI GG Forum på: https://www.digg.se/diggforum\n \n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20221206T134500 DTSTAMP:20221109T141037Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20221206T130000 LAST-MODIFIED:20221109T141037Z LOCATION:Webbinarium PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:DIGG Forum: Vi svarar på vanliga frågor om digital ti llgänglighet TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000203F48D1CDF2D801000000000000000 0100000006FD1180859B79246AC1AD30369D5EC36 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Vi svarar på vanliga frågor om digital tillgänglighet< /o:p>

 \;

Varje dag får vi olika frågor om digital tillgänglighet. Frågorna han dlar om allt ifrån redaktionella texter och juridik till design och progr ammering. På dagens DIGG Forum har vi valt ut ett par frågor och ska fö rsöka ge er lite mer utförliga svar på dem.

 \;

Presentatör: Ilias B ennani\, specialist inom digital tillgänglighet

 \;

Anslut till DIGG Fo rum 6 december via Screen9.com: https://a pi.screen9.com/preview/R_q5zegZmctPCP_4UQiK_h9MNEID5XxQrfrzwNJw5jxBwfrP5mi 3Uww1OxdBB0IK

 \;

DIGG Forum är en digital direktsändning där du kan ta del av aktuell information om våra pågående uppdrag. De olika pa ssen på DIGG Forum är ungefär 45 minuter långa och du väljer fritt vi lka pass du vill delta på.

Läs mer om DIGG Forum på: https://www.dig g.se/diggforum

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR