BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20221107T163015Z DESCRIPTION:Datalagen – fokus juridisk vägledning\nVi berättar om den n ya datalagen med fokus på juridisk vägledning. Vi tar upp vad som är ak tuellt inom den juridiska vägledning som DIGG ger\, vad vi arbetar med ju st nu och hur du som offentlig aktör kommer ha nytta av det.\n \nPresenta törer: Mathea Franzén\, jurist på DIGG och Kristine Ulander\, strateg p å DIGG.\n \nAnslut till DIGG Forum 6 december via Screen9.com: https://ap i.screen9.com/preview/R_q5zegZmctPCP_4UQiK_h9MNEID5XxQrfrzwNJw5jxBwfrP5mi3 Uww1OxdBB0IK\n \nDIGG Forum är en digital direktsändning där du kan ta del av aktuell information om våra pågående uppdrag. De olika passen p å DIGG Forum är ungefär 45 minuter långa och du väljer fritt vilka pa ss du vill delta på. \nLäs mer om DIGG Forum på: https://www.digg.se/di ggforum\n \n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20221206T144500 DTSTAMP:20221107T163015Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20221206T140000 LAST-MODIFIED:20221107T163015Z LOCATION:Webbinarium PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:DIGG Forum: Datalagen – fokus juridisk vägledning TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000B0A9E9F8CDF2D801000000000000000 010000000706DEF3784F4B04384F01ED9B4C4D31A X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Datalagen –\; fokus juridisk vägledning

Vi berättar om den nya datalagen med fokus på juridisk vä gledning. Vi tar upp vad som är aktuellt inom den juridiska vägledning s om DIGG ger\, vad vi arbetar med just nu och hur du som offentlig aktör k ommer ha nytta av det.

 \;

Presentatörer: Mathea Franzén\, jurist på DIGG och Kristine Ulander\, strateg på DIGG.

 \;

Anslut till DIGG Forum 6 december via Screen9.com: https://api. screen9.com/preview/R_q5zegZmctPCP_4UQiK_h9MNEID5XxQrfrzwNJw5jxBwfrP5mi3Uw w1OxdBB0IK

 \;

< p class=MsoPlainText>DIGG Forum är en digital direktsändning där du kan ta del av aktuell information om våra pågående uppdrag. De olika passe n på DIGG Forum är ungefär 45 minuter långa och du väljer fritt vilka pass du vill delta på.

Läs mer om DIGG Forum på: https://www.digg.s e/diggforum

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR