BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20221107T162828Z DESCRIPTION:Hur påverkas digitala tjänster av eIDAS 2.0?\nLagstiftningsf örhandlingarna för den uppdaterade eIDAS-förordningen pågår för full t och samtidigt tas en Europeisk digital plånbok fram. Vi berättar om hu r detta väntas påverka dagens digitala tjänster. Vi ger också en statu suppdatering kring Sveriges deltagande i utlysningarna för medel i EU:s s torskaliga pilotprojekt.\n \nPresentatörer: Roger Fagerud\, strateg inom Digital identitet och Sophie Ankarcrona\, specialist inom Digital identite t.\n \nAnslut till DIGG Forum 6 december via Screen9.com: https://api.scre en9.com/preview/R_q5zegZmctPCP_4UQiK_h9MNEID5XxQrfrzwNJw5jxBwfrP5mi3Uww1Ox dBB0IK\n \nDIGG Forum är en digital direktsändning där du kan ta del av aktuell information om våra pågående uppdrag. De olika passen på DIGG Forum är ungefär 45 minuter långa och du väljer fritt vilka pass du v ill delta på. \nLäs mer om DIGG Forum på: https://www.digg.se/diggforum \n \n \n \n \n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20221206T114500 DTSTAMP:20221107T162828Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20221206T110000 LAST-MODIFIED:20221107T162828Z LOCATION:Webbinarium PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:DIGG Forum: Hur påverkas digitala tjänster av eIDAS 2 .0? TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000F01591A0CDF2D801000000000000000 010000000DD079CF936EA4F489F7783D56BB055C9 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Hur påverkas digitala tjänster av eIDAS 2.0?

Lagstiftningsförhandlingarna för den u ppdaterade eIDAS-förordningen pågår för fullt och samtidigt tas en Eur opeisk digital plånbok fram. Vi berättar om hur detta väntas påverka d agens digitala tjänster. Vi ger också en statusuppdatering kring Sverige s deltagande i utlysningarna för medel i EU:s storskaliga pilotprojekt.

 \;

P resentatörer: Roger Fagerud\, strateg inom Digital identitet och Sophie A nkarcrona\, specialist inom Digital identitet.

 \;

Anslut till DIGG Forum 6 december via Screen9.com: https://api.sc reen9.com/preview/R_q5zegZmctPCP_4UQiK_h9MNEID5XxQrfrzwNJw5jxBwfrP5mi3Uww1 OxdBB0IK

 \;

DIGG Forum är en digital direktsändning där du kan t a del av aktuell information om våra pågående uppdrag. De olika passen på DIGG Forum är ungefär 45 minuter långa och du väljer fritt vilka p ass du vill delta på.

Läs mer om DI GG Forum på: https://www.digg.se/ diggforum

 \;

 \;

 \;< /p>

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR