BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20221107T162614Z DESCRIPTION:Identitetsmatchning\nVi ger information och status om det fortl öpande arbetet inom projektet för en förvaltningsgemensam identitetsmat chning. Vi berättar om vad man som förlitande part kan förbereda sig p å för att ha förutsättningar för att uppfylla SDG och förbättra eft erlevnaden av eIDAS.\n \nPresentatörer: Peter Kalmér\, it-specialist Dig ital identitet och Araz Kazemi\, arkitekt Digital identitet.\n \nAnslut ti ll DIGG Forum 6 december via Screen9.com: https://api.screen9.com/preview/ R_q5zegZmctPCP_4UQiK_h9MNEID5XxQrfrzwNJw5jxBwfrP5mi3Uww1OxdBB0IK\n \nDIGG Forum är en digital direktsändning där du kan ta del av aktuell informa tion om våra pågående uppdrag. De olika passen på DIGG Forum är ungef är 45 minuter långa och du väljer fritt vilka pass du vill delta på. \ nLäs mer om DIGG Forum på: https://www.digg.se/diggforum\n \n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20221206T104500 DTSTAMP:20221107T162614Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20221206T100000 LAST-MODIFIED:20221107T162614Z LOCATION:Webbinarium PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:DIGG Forum: Identitetsmatchning TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000040218876CDF2D801000000000000000 01000000046151E0076E61344B4108293A0A13631 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Identitet smatchning

Vi ger information och status om det fortlöpande arbetet inom projektet för en förvaltningsgemensam i dentitetsmatchning. Vi berättar om vad man som förlitande part kan förb ereda sig på för att ha förutsättningar för att uppfylla SDG och för bättra efterlevnaden av eIDAS.

 \;

Presentat örer: Peter Kalmér\, it-specialist Digital ide ntitet och Araz Kazemi\, arkitekt Digital identitet.

 \;

Anslut till DIG G Forum 6 december via Screen9.com: https ://api.screen9.com/preview/R_q5zegZmctPCP_4UQiK_h9MNEID5XxQrfrzwNJw5jxBwfr P5mi3Uww1OxdBB0IK

 \;

DIGG Forum är en digital direktsändning där du kan ta del av aktuell information om våra pågående uppdrag. De olik a passen på DIGG Forum är ungefär 45 minuter långa och du väljer frit t vilka pass du vill delta på.

Läs mer om DIGG Forum på: https://www .digg.se/diggforum

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR