BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20221107T161711Z DESCRIPTION:Vad har hänt inom Ena under 2022 och vad ser vi framåt?\n \nV ad har vi åstadkommit inom Ena 2022 och vad ser vi framåt? Samtal mellan DIGG:s generaldirektör Anna Eriksson och Joakim Nyström\, samordnare f ör Ena – Sveriges digitala infrastruktur.\nProgramledare är Daniel Ant onsson\, strateg på DIGG.\n \nAnslut till DIGG Forum 6 december via Scree n9.com: https://api.screen9.com/preview/R_q5zegZmctPCP_4UQiK_h9MNEID5XxQrf rzwNJw5jxBwfrP5mi3Uww1OxdBB0IK\n \nDIGG Forum är en digital direktsändni ng där du kan ta del av aktuell information om våra pågående uppdrag. De olika passen på DIGG Forum är ungefär 45 minuter långa och du välj er fritt vilka pass du vill delta på. \nLäs mer om DIGG Forum på: https ://www.digg.se/diggforum\n \n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20221206T094500 DTSTAMP:20221107T161711Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20221206T090000 LAST-MODIFIED:20221107T161711Z LOCATION:Webbinarium PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:DIGG Forum: Vad har hänt inom Ena under 2022 och vad s er vi framåt? TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000040CB1D854DDED801000000000000000 0100000003F5AEAAC22ED5A42848305E694F49F41 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Vad har hänt inom Ena under 2022 och vad ser vi framåt?

 \;

Vad har vi å stadkommit inom Ena 2022 och vad ser vi framåt? Samtal mellan DIGG:s generaldirektör Anna Eriksson och Joakim Nyström\, samordnare för Ena –\; Sveriges digitala infrastruktur.< /p>

Programledare är Daniel Antonsson\, strateg på DIGG.

 \;

Anslut till DIGG Forum 6 december via Screen9.com: https://api.screen9.com/preview/R_q5zegZmctPCP_4UQiK _h9MNEID5XxQrfrzwNJw5jxBwfrP5mi3Uww1OxdBB0IK

 \;

DIGG Forum är en d igital direktsändning där du kan ta del av aktuell information om våra pågående uppdrag. De olika passen på DIGG Forum är ungefär 45 minuter långa och du väljer fritt vilka pass du vill delta på.

Läs mer om DIGG Forum på: https://www.digg.se/diggforum

 \;< /span>

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR