BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20221012T112211Z DESCRIPTION:Single Digital Gateway (SDG) för kommuner\n \nKommuner berörs både av informationskraven i SDG-förordningen samt av kraven att tillha ndahålla digitala tjänster och ge möjlighet till bevisutbyte via det te kniska systemet för gränsöverskridande bevisutbyte. Denna punkt i DIGG Forum ger information om de aktiviteter som DIGG genomför för att underl ätta för kommunerna samt förklarar vad kommunerna själva behöver gör a för att uppfylla kraven i SDG-förordningen.\nPresentatör är Karolin Kühn\, specialist inom SDG-förordningen på DIGG\n \nAnslut till DIGG Fo rum 8 november via Screen9.com: https://api.screen9.com/preview/Ylo9ObcqcS cR7jkhX9FHLScLs0UF-f1_XFHWq-LbjZ_RkaAzHwXde2p5Pfpei5Io\n \nDIGG Forum är en digital direktsändning där du kan ta del av aktuell information om v åra pågående uppdrag. De olika passen på DIGG Forum är ungefär 45 mi nuter långa och du väljer fritt vilka pass du vill delta på. \nLäs mer om DIGG Forum på: https://www.digg.se/diggforum\n \n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20221108T114500 DTSTAMP:20221012T112211Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20221108T110000 LAST-MODIFIED:20221012T112211Z LOCATION:Webbinarium PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:DIGG Forum: Single Digital Gateway (SDG) för kommuner TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000C0A18A88C5CCD801000000000000000 010000000A764FEA3CE513542BAE7CD72E2ACED26 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Single Digital Gateway (SDG) för kommuner

 \;

Kommuner berörs både av informationskraven i SDG-förordningen sam t av kraven att tillhandahålla digitala tjänster och ge möjlighet till bevisutbyte via det tekniska systemet för gränsöverskridande bevisutbyt e. Denna punkt i DIGG Forum ger information om de aktiviteter som DIGG gen omför för att underlätta för kommunerna samt förklarar vad kommunerna själva behöver göra för att uppfylla kraven i SDG-förordningen.

Presentatör är Ka rolin Kühn\, specialist inom SDG-förordningen på DIGG

 \;

Anslut till DIGG Forum 8 november via Screen9.com: h ttps://api.screen9.com/preview/Ylo9ObcqcScR7jkhX9FHLScLs0UF-f1_XFHWq-LbjZ_ RkaAzHwXde2p5Pfpei5Io

 \;

DIGG Forum är en digital direktsändning där du kan ta del av aktuell information om våra pågående uppdrag. De olika passen på DIGG Forum är ungefär 45 minuter långa och du väljer fritt vilka pass du vill delta på.

L äs mer om DIGG Forum på: https:/ /www.digg.se/diggforum

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR