BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20221012T120107Z DESCRIPTION:Nya rekommendationer för upphandling av data\n \nDIGG har i sa mverkan med bland annat e-Sam och Upphandlingsmyndigheten tagit fram nya r ekommendationer för upphandling av data. Rekommendationerna ska göra det enklare för offentliga aktörer att tillgängliggöra data. Förväntade effekter är att minska inlåsning av data och möjliggöra mer effektiv datahantering. \nPresentatör är Josefine Lassinantti\, specialist inom Öppna data på DIGG\n \nAnslut till DIGG Forum 8 november via Screen9.com : https://api.screen9.com/preview/Ylo9ObcqcScR7jkhX9FHLScLs0UF-f1_XFHWq-Lb jZ_RkaAzHwXde2p5Pfpei5Io\n \nDIGG Forum är en digital direktsändning dä r du kan ta del av aktuell information om våra pågående uppdrag. De oli ka passen på DIGG Forum är ungefär 45 minuter långa och du väljer fri tt vilka pass du vill delta på. \nLäs mer om DIGG Forum på: https://www .digg.se/diggforum\n \n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20221108T104500 DTSTAMP:20221012T120107Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20221108T100000 LAST-MODIFIED:20221012T120107Z LOCATION:Webbinarium PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:DIGG Forum: Nya rekommendationer för upphandling av da ta TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E008000000007050487BC5CCD801000000000000000 010000000F4BAE405E13E2041A6B6C4AF7BEEE1D6 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Nya rekom mendationer för upphandling av data

< o:p> \;

DIGG har i samverkan med bland annat e-Sam och Upphandlingsmyndigheten tagit fram nya rekommendationer f ör upphandling av data. Rekommendationerna ska göra det enklare för off entliga aktörer att tillgängliggöra data. Förväntade effekter är att minska inlåsning av data och möjliggöra mer effektiv datahantering.

Presentatör är Josefine Lassinantti\, specialist inom Öppna data på DIGG

 \;

Ansl ut till DIGG Forum 8 november via Screen9.com: https://api.screen9.com/preview/Ylo9ObcqcScR7jkhX9FHLScLs0UF-f1_XFHW q-LbjZ_RkaAzHwXde2p5Pfpei5Io

 \;

DIGG Forum är en digital direktsä ndning där du kan ta del av aktuell information om våra pågående uppdr ag. De olika passen på DIGG Forum är ungefär 45 minuter långa och du v äljer fritt vilka pass du vill delta på.

Läs mer om DIGG Forum på: https://www.digg.se/diggforum

&n bsp\;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR