BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20221012T115627Z DESCRIPTION:Datalagen och särskilt värdefulla datamängder\n \nVi berätt ar om den nya datalagen med fokus på särskilt värdefulla datamängder.\ n \nPresentatör är Ulrika Domellöf Mattsson\, specialist inom Öppna da ta på DIGG\n \nAnslut till DIGG Forum 8 november via Screen9.com: https:/ /api.screen9.com/preview/Ylo9ObcqcScR7jkhX9FHLScLs0UF-f1_XFHWq-LbjZ_RkaAzH wXde2p5Pfpei5Io\n \nDIGG Forum är en digital direktsändning där du kan ta del av aktuell information om våra pågående uppdrag. De olika passen på DIGG Forum är ungefär 45 minuter långa och du väljer fritt vilka pass du vill delta på. \nLäs mer om DIGG Forum på: https://www.digg.se/ diggforum\n \n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20221108T134500 DTSTAMP:20221012T115627Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20221108T130000 LAST-MODIFIED:20221012T115627Z LOCATION:Webbinarium PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:DIGG Forum: Datalagen och särskilt värdefulla datamä ngder TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000A04F8A96C5CCD801000000000000000 01000000094E4876154CA5C419B954BCAEF14BA38 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

D atalagen och särskilt värdefulla datamängder

 \;

Vi berättar om den nya datalagen med fokus på särskilt värdefulla d atamängder.

 \;

Presentat ör är Ulrika Domellöf Mattsson\, specialist inom Öppna data på DIGG

 \;

Anslut till DIGG Forum 8 november via Screen9.com: https://api.screen9.com/preview/Ylo9ObcqcScR7jkhX9FHLScLs0U F-f1_XFHWq-LbjZ_RkaAzHwXde2p5Pfpei5Io

 \;

DIGG Forum är en digital direktsändning där du kan ta del av aktuell information om våra pågåe nde uppdrag. De olika passen på DIGG Forum är ungefär 45 minuter långa och du väljer fritt vilka pass du vill delta på.

Läs mer om DIGG Forum på: https://www.digg.se/diggforum

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR