BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20230309T163625Z DESCRIPTION:Anslut till Digg forum 28 mars via Screen9.com: https://api.scr een9.com/preview/DHEQAQCQ5ER00w4y02Jg2bBaGEtXO9ALf7lUHh0KsNdGgLUZHcy_WpI9b hVzfUEq\nVi presenterar en lägesbild över digitaliseringen i Sverige med utgångspunkt i rapporten ”Digitala Sverige 2022” som Digg släppte d en 1 mars. Rapporten tar avstamp i målen från EU:s policyprogram för de t digitala decenniet och ger en överblick över Sveriges digitala kompete ns\, bredbandsinfrastruktur\, näringslivets digitalisering och den digita la förvaltningen.\nDigg forum är ett webbinarium där du kan ta del av a ktuell information om våra pågående uppdrag. Läs mer om Digg forum på : https://www.digg.se/diggforum\n \n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20230328T104500 DTSTAMP:20230309T163625Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20230328T100000 LAST-MODIFIED:20230309T163625Z LOCATION:Webbinarium PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Digg forum 28 mars: Hur går det för digitaliseringen i Sverige? TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000407075A4AD52D901000000000000000 01000000081045F463F619143B884E81D51FC2D85 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n

Anslut till Digg forum 28 mars via Screen9.com: https://api.screen9.com/preview/DHEQAQCQ5ER00w4y02Jg2bBaGEtXO9ALf7lUHh 0KsNdGgLUZHcy_WpI9bhVzfUEq

Vi present erar en lä\;gesbild ö\;ver digitaliseringen i Sverige med utg&arin g\;ngspunkt i rapporten ”\;Digitala Sverige 2022”\; som Digg sl& auml\;ppte den 1 mars. Rapporten tar avstamp i må\;len frå\;n EU :s policyprogram fö\;r det digitala decenniet och ger en ö\;verbli ck ö\;ver Sveriges digitala kompetens\, bredbandsinfrastruktur\, n&aum l\;ringslivets digitalisering och den digitala fö\;rvaltningen.

Digg for um ä\;r ett webbinarium dä\;r du kan ta del av aktuell information om vå\;ra på\;gå\;ende uppdr ag. Lä\;s mer om Digg forum på\;: https://www.digg.se/diggforum

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR