BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20220824T143917Z DESCRIPTION:Varför granskar vi digital tillgänglighet? Vad händer om en offentlig aktör prioriterar ner tillgänglighet eller blir anmäld? Ger D igg stöd och vilket i så fall?\nVi som arbetar med digital tillgängligh et på DIGG vill ge dig en övergripande bild av Diggs arbete med digital tillgänglighet. Vi besvarar några av de vanligaste frågorna och berätt ar kort om vad som sker kring tillgänglighet på EU-nivå.\nPresentatör: Ilias Bennani\nAnslut till DIGG Forum (screen9.com) \n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20220906T134500 DTSTAMP:20220824T143917Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20220906T130000 LAST-MODIFIED:20220824T143917Z LOCATION:Webbinarium PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:DIGG Forum: Digital tillgänglighet – varför\, hur o ch vad granskar DIGG? TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000000E4230CD7B7D801000000000000000 01000000005820EAF0B10EE42BC45EF794BA959E3 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Varför granskar vi digital tillgänglighet? Vad händer om en offentlig a ktör prioriterar ner tillgänglighet eller blir anmäld? Ger Digg stöd o ch vilket i så fall?

Vi som arbetar med digital tillgänglighet på DIGG vill ge dig en övergripande bild av Diggs arbete med digital tillgänglighet. Vi besvara r några av de vanligaste frågorna och berättar kort om vad som sker kri ng tillgänglighet på EU-nivå.

Presenta tör: Ilias Bennani

Anslut till DIGG Forum (screen9.com)

< /body> X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR