BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20220824T143907Z DESCRIPTION:Detta pass vänder sig särskilt till dig som arbetar i kommun eller region.\nJust nu pågår ett arbete med att skapa en digital ingång till Europa (Single Digital Gateway – SDG). SDG ska göra det enklare f ör privatpersoner och företag inom EU att få tillgång till relevant in formation samt kunna utföra digitala tjänster hos offentliga aktörer in om hela EU.\nDetta regleras i EU-förordningen som kallas för SDG-förord ningen. Vi kommer att berätta om vad förordningen innebär för dig som arbetar inom en kommun eller region. Du kommer även att få ta del av nul ägesbeskrivning samt information om den pågående utvecklingen och vikti ga milstolpar framöver.\nPresentatör: Karolin Kühn\nAnslut till DIGG Fo rum (screen9.com) \n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20220906T114500 DTSTAMP:20220824T143907Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20220906T110000 LAST-MODIFIED:20220824T143907Z LOCATION:Webbinarium PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:DIGG Forum: Introduktion till den digitala ingången ti ll Europa – SDG TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000F0F1BE09D7B7D801000000000000000 01000000074AE8CFA839D8B4B89E307489CC5DFE3 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Detta pass vänder sig särskilt till dig som arbetar i kom mun eller region.

Just nu pågår ett arbete med att skapa en digital ingång till Europa (Single Digital Gateway –\ ; SDG). SDG ska göra det enklare för privatpersoner och företag inom EU att få tillgång till relevant information samt kunna utföra digitala t jänster hos offentliga aktörer inom hela EU.

Detta regleras i EU-förordningen som kallas för SDG-förordningen. Vi kommer att berätta om vad förordningen innebär för dig som arbetar inom en kommun eller region. Du kommer även att få ta del av nulägesbe skrivning samt information om den pågående utvecklingen och viktiga mils tolpar framöver.

Presentatör: Karolin K ühn

Ans lut till DIGG Forum (screen9.com)

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR