BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20220824T143856Z DESCRIPTION:Med Mina meddelanden kan du som myndighet\, kommun eller region skicka post digitalt till privatpersoner och företag. Det är enkelt\, s äkert\, hållbart och minskar kostnaderna!\nUnder passet berättar vi mer om hur digital post fungerar\, vilka du kan nå genom att skicka post dig italt samt vilka fördelarna är. Vi guidar dig även i hur du gör för a tt ansluta dig och din organisation så att ni kan börja skicka post digi talt.\nPasset är särskilt intressant för dig som arbetar strategiskt el ler operativt med information till medborgare i din myndighet\, kommun ell er region. \nPresentatörer: Charlotte Vikström\, Inger Greve\nAnslut til l DIGG Forum (screen9.com) \n \n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20220906T103000 DTSTAMP:20220824T143856Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20220906T100000 LAST-MODIFIED:20220824T143856Z LOCATION:Webbinarium PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:DIGG Forum: Därför ska du som offentlig aktör skicka post digitalt TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000060FD5506D7B7D801000000000000000 010000000771F34FE547F364C8B51BB7DE23B34DB X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Med Mina meddelanden kan du som myndighet\, kommun eller region skicka post digitalt till privatper soner och företag. Det är enkelt\, säkert\, hållbart och minskar kostn aderna!

Under passet berättar vi mer om hur digital post fungerar\, vilka du kan nå genom att skicka post digital t samt vilka fördelarna är. Vi guidar dig även i hur du gör för att a nsluta dig och din organisation så att ni kan börja skicka post digitalt .

Passet är särskilt intressant för di g som arbetar strategiskt eller operativt med information till medborgare i din myndighet\, kommun eller region.

P resentatörer: Charlotte Vikström\, Inger Greve

Anslut till DIGG Forum (screen9.c om)

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR