BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20220824T143510Z DESCRIPTION:Ena består av byggblock och grunddatadomäner som tillsammans är Sveriges digitala infrastruktur. Både du som möter Ena för första gången och du som har varit med ett tag får nu möjlighet att förstå h elheten.\nDu får även en översikt av Single Digital Gateway (SDG)\, ett gigantiskt samarbetsprojekt för att digitalisera EU:s inre marknad.\nVil ka krav ställer SDG-förordningen och hur kan Ena anpassas för att svens k offentlig förvaltning kostnadseffektivt ska uppfylla förordningen?\nPr esentatörer: Daniel Antonsson\, Emma Bohman\nAnslut till DIGG Forum (scre en9.com) \n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20220906T094500 DTSTAMP:20220824T143510Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20220906T090000 LAST-MODIFIED:20220824T143510Z LOCATION:Webbinarium PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:DIGG Forum: Hur Ena gör samhället enklare\, effektiva re och säkrare TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000C05FD203D7B7D801000000000000000 0100000001A610EB608E1184B835492D4E0300CFC X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Ena består av byggblock och grunddatadomäner som tillsammans är Sveriges digitala infrastruktur. Både du som möter Ena för första gången och du som har varit med ett tag får nu möjlighet att förstå helheten.

Du får även en översikt av Single Digit al Gateway (SDG)\, ett gigantiskt samarbetsproje kt för att digitalisera EU:s inre marknad.

Vilka krav ställer SDG-förordningen och hur kan Ena anpassas för att svensk offentlig förvaltning kostnadseffektivt ska uppfylla förordninge n?

Presentatörer: Daniel Antonsson\, Emm a Bohman

Anslut till DIGG Forum (screen9.com)

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR