BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20230303T173818Z DESCRIPTION:Anslut till Digg forum 28 mars via Screen9.com: https://api.scr een9.com/preview/DHEQAQCQ5ER00w4y02Jg2bBaGEtXO9ALf7lUHh0KsNdGgLUZHcy_WpI9b hVzfUEq\nVi berättar om de olika kraven i SDG-förordningen\, allt ifrån vilka krav som ställs på information och förfaranden till en fördjupn ing i det tekniska systemet med fokus på lösningen för digital post sam t en del om juridiska frågor.\nDigg forum är ett webbinarium där du kan ta del av aktuell information om våra pågående uppdrag. Läs mer om Di gg forum på: https://www.digg.se/diggforum\n \n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20230328T153000 DTSTAMP:20230303T173818Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20230328T144500 LAST-MODIFIED:20230303T173818Z LOCATION:Webbinarium PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Digg forum 28 mars: Single Digital Gateway och det tekn iska systemet TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000009625F0FD4DD901000000000000000 010000000EA0A2D500343104C92496EDB2F750BAC X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n

Anslut till D igg forum 28 mars via Screen9.com: ht tps://api.screen9.com/preview/DHEQAQCQ5ER00w4y02Jg2bBaGEtXO9ALf7lUHh0KsNdG gLUZHcy_WpI9bhVzfUEq

Vi berä\;tta r om de olika kraven i SDG-fö\;rordningen\, allt ifrå\;n vilka kr av som stä\;lls på\; information och fö\;rfaranden till en f& ouml\;rdjupning i det tekniska systemet med fokus på\; lö\;sninge n fö\;r digital post samt en del om juridiska frå\;gor.

Digg forum< /b> ä\;r ett webbinarium dä\;r du kan ta del av aktuell information om vå\;ra på\;gå\;ende uppdrag. Lä\;s mer om Digg forum på\;: https://www.digg.se/diggforum

< o:p> \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR