BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20230303T173601Z DESCRIPTION:Anslut till Digg forum 28 mars via Screen9.com: https://api.scr een9.com/preview/DHEQAQCQ5ER00w4y02Jg2bBaGEtXO9ALf7lUHh0KsNdGgLUZHcy_WpI9b hVzfUEq\nDen 9 februari trädde EU-kommissionens genomförandeakt om värd efulla datamängder i kraft. På dagens Digg forum berättar vi om vad det ta innebär\, vad som är värdefulla datamängder och vad det har med inn ovation och öppna datalagen att göra.\nDigg forum är ett webbinarium d är du kan ta del av aktuell information om våra pågående uppdrag. Läs mer om Digg forum på: https://www.digg.se/diggforum\n \n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20230328T134500 DTSTAMP:20230303T173601Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20230328T130000 LAST-MODIFIED:20230303T173601Z LOCATION:Webbinarium PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Digg forum 28 mars: Värdefulla datamängder för stär kt innovationskraft TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000D0C65D6CFD4DD901000000000000000 010000000B9AEDB2784F6144C95FCBB39FC0B65E1 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Anslut till Digg f orum 28 mars via Screen9.com: https:/ /api.screen9.com/preview/DHEQAQCQ5ER00w4y02Jg2bBaGEtXO9ALf7lUHh0KsNdGgLUZH cy_WpI9bhVzfUEq

Den 9 februari trädd e EU-kommissionens genomförandeakt om värdeful la datamängder i kraft. På dagens Digg forum berättar vi om vad detta i nnebär\, vad som är värdefulla datamängder och vad det har med innovat ion och öppna datalagen att göra.

Digg forum är ett webbinarium där du kan ta del av aktuell information om våra p ågående uppdrag. Läs mer om Digg forum på: https://www.digg.se/diggforum

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR