BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20230403T120753Z DESCRIPTION:Anslut till Digg forum 25 april via Screen9.com: https://api.sc reen9.com/preview/QYebgyQBfQYsyrpdXkrZdU8KJV37NqHrB9gldwGeyyoA4L5NCpMfQiCb Fp8uC3zD\nUtlysningar i EU-finansieringsprogrammet DIGITAL\nVi berättar o m aktuella utlysningar i EU-finansieringsprogrammet för ett digitalt Euro pa (DIGITAL).\nDIGITAL syftar till att bygga digital kapacitet och infrast ruktur inom EU med fokus på att underlätta bred användning av digital t eknik och sätta resultat från forskning på marknaden. Målgrupper är f öretag\, universitet och högskolor\, forskningsinstitut och offentliga o rganisationer.\nPasset är särskilt intressant för organisationer som vi ll och har kapaciteten att delta i EU-samarbeten.\nDigg forum är ett webb inarium där du kan ta del av aktuell information om våra pågående uppd rag. Läs mer om Digg forum på: https://www.digg.se/diggforum\n \n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20230425T114500 DTSTAMP:20230403T120753Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20230425T110000 LAST-MODIFIED:20230403T120753Z LOCATION:Webbinarium PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Digg forum 25 april: Utlysningar i EU-finansieringsprog rammet DIGITAL TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000070F94B9AA755D901000000000000000 010000000983AD16BDF3B4542B396B40CECFE197B X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html: \n\n\n

Anslut till Digg forum 25 april via Screen9.com: https://api.screen9.com/preview/QYebgyQBfQYsyrpdXkrZdU8KJV37NqHrB9gldwGeyy oA4L5NCpMfQiCbFp8uC3zD

Utlysningar i EU-finansieringsprogrammet DIGITAL< o:p>

Vi berättar o m aktuella utlysningar i EU-finansieringsprogrammet för ett digitalt Euro pa (DIGITAL).

DIGITAL syftar till att bygga digital kapacitet och infrastruktur inom EU med fokus på att underlätta bred användning av digital teknik och s ätta resultat från forskning på marknaden. Målgrupper är företag\, u niversitet och högskolor\, forskningsinstitut och offentliga organisation er.

Passet är särskilt intressant för organisationer som vill och har kapaciteten att delta i EU-samarbeten.

Digg forum är ett webbinarium där du kan ta del av aktuell information om våra påg ående uppdrag. Läs mer om Digg forum på: https://www.digg.se/diggforum

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR