BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20230403T120701Z DESCRIPTION:Anslut till Digg forum 25 april via Screen9.com: https://api.sc reen9.com/preview/QYebgyQBfQYsyrpdXkrZdU8KJV37NqHrB9gldwGeyyoA4L5NCpMfQiCb Fp8uC3zD\nVad är beviskartläggning och vad behöver behöriga myndighete r göra? Vi kommer bland annat att visa exempel på bevis och förfarande utifrån livshändelsen studera.\nPasset är särskilt intressant för dig som arbetar med införandet av SDG-förordningen på en myndighet eller k ommun.\nDigg forum är ett webbinarium där du kan ta del av aktuell infor mation om våra pågående uppdrag. Läs mer om Digg forum på: https://ww w.digg.se/diggforum\n \n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20230425T104500 DTSTAMP:20230403T120701Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20230425T100000 LAST-MODIFIED:20230403T120701Z LOCATION:Webbinarium PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Digg forum 25 april: En gemensam digital ingång till a tt studera i Europa (SDG) TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000030E3658BA755D901000000000000000 0100000001F8E6F63DF46AC479D6A45DDADDFE4AB X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html: \n\n\n

Anslut till Digg forum 25 april via Screen9.com: https://api.screen9.com/preview/QYebgyQBfQYsyrpdXkrZdU8KJV37NqHrB9gldwGeyy oA4L5NCpMfQiCbFp8uC3zD

Vad är bevisk artläggning och vad behöver behöriga myndigheter göra? Vi kommer bland annat att visa exempel på bevis och förfarande utifrån livshändelsen studera.

Passet är särskilt intressant för dig som arbetar med införandet av SDG-förordningen på en myndighet eller kommun.

Digg forum är ett webbinarium där du kan ta del av aktuell information om våra pågående uppdrag. Lä s mer om Digg forum på: https://w ww.digg.se/diggforum

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR