BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20230403T120600Z DESCRIPTION:Anslut till Digg forum 25 april via Screen9.com: https://api.sc reen9.com/preview/QYebgyQBfQYsyrpdXkrZdU8KJV37NqHrB9gldwGeyyoA4L5NCpMfQiCb Fp8uC3zD\nAktuellt inom Ena – Sveriges digitala infrastruktur. Vi presen terar en betaversion av ett nytt beräkningsverktyg för nyttor och kostna der som är en del av myndighetens uppdrag.\nUr Diggs regleringsbrev 2022: ”Myndigheten för digital förvaltning ska inom ramen för uppdraget ta fram en modell och verktyg för beräkning och visualisering av nytto/kos tnadsanalyser ur ett samhällsekonomiskt perspektiv...”.\nDigg forum är ett webbinarium där du kan ta del av aktuell information om våra pågå ende uppdrag. Läs mer om Digg forum på: https://www.digg.se/diggforum\n \n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20230425T094500 DTSTAMP:20230403T120600Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20230425T090000 LAST-MODIFIED:20230403T120600Z LOCATION:Webbinarium PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Digg forum 25 april: Nytt verktyg för att beräkna nyt tor och kostnader (Ena – Sveriges digitala infrastruktur) TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000D004553AA755D901000000000000000 010000000AE4AE6F408EEA74DA39625B5B484F4E8 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html: \n\n\n

Anslut till Digg forum 25 april via Screen9.com: https://api.screen9.com/preview/QYebgyQBfQYsyrpdXkrZdU8KJV37NqHrB9gldwGeyy oA4L5NCpMfQiCbFp8uC3zD

Aktuellt inom Ena –\; Sveriges digitala infrastruktur. Vi presenterar en betaversio n av ett nytt beräkningsverktyg för nyttor och kostnader som är en del av myndighetens uppdrag.

Ur Diggs regleri ngsbrev 2022: ”\;Myndigheten för digital förvaltning ska inom ramen för uppdraget ta fram en modell och verktyg för beräkning och visualis ering av nytto/kostnadsanalyser ur ett samhälls ekonomiskt perspektiv...”\;.

Digg forum är ett webbinarium där du kan ta del av aktuell information om våra på gående uppdrag. Läs mer om Digg forum på: https://www.digg.se/diggforum

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR