BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20230403T065520Z DESCRIPTION:Anslut till Digg forum 25 april via Screen9.com: https://api.sc reen9.com/preview/QYebgyQBfQYsyrpdXkrZdU8KJV37NqHrB9gldwGeyyoA4L5NCpMfQiCb Fp8uC3zD\nDet finns en kortsiktighet med att försöka slippa göra inneh åll och tjänster tillgängliga och många missar de långtgående kostna derna och konsekvenserna\, främst för den egna verksamheten. Idag berät tar vi om hur din verksamhet påverkas av att försöka undkomma DOS-lagen s krav.\nDigg forum är ett webbinarium där du kan ta del av aktuell info rmation om våra pågående uppdrag. Läs mer om Digg forum på: https://w ww.digg.se/diggforum\n \n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20230425T133000 DTSTAMP:20230403T065520Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20230425T130000 LAST-MODIFIED:20230403T065520Z LOCATION:Webbinarium PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Digg forum 25 april: Den verkliga kostnaden av att för söka undkomma DOS-lagen TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000030572477A755D901000000000000000 01000000045FC2689F24A5849BA56F6CB9F94CC2A X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html: \n\n\n

Anslut till Digg forum 25 april via Screen9.com: https://api.screen9.com/preview/QYebgyQBfQYsyrpdXkrZdU8KJV37NqHrB9gldwGeyy oA4L5NCpMfQiCbFp8uC3zD

Det finns en k ortsiktighet med att försöka slippa göra innehåll och tjänster tillg ängliga och många missar de långtgående kostnaderna och konsekvenserna \, främst för den egna verksamheten. Idag berättar vi om hur din verksa mhet påverkas av att försöka undkomma DOS-lagens krav.

Digg forum är ett webbinarium där du kan ta del av aktuell i nformation om våra pågående uppdrag. Läs mer om Digg forum på: https://www.digg.se/diggforum

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR