BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20230906T132548Z DESCRIPTION:Anslut till Digg forum via Digg play – Kommande sändningar: https://www.digg.se/digg-play\n \n \nInformationsplikt för öppna data\nV i berättar om olika sätt att lämna beskrivande information\, så kallad metadata\, till Sveriges dataportal. Som offentlig aktör ska du lämna m etadata för all data som är tillgängliggjord eller ska tillgängliggör as för vidareutnyttjande på Sveriges dataportal.\nPresenterar gör Ulrik a Domellöf Mattsson\, specialist inom öppna data och Mathea\, jurist på Digg.\n \nDu kan även ansluta via Screen9.com: https://api.screen9.com/p review/JdP9I56ZRF5DxWgE0D-hN_e6968PyFMfa_eY7zdvZ7AkQ5uBYzPSijr0Q7qbG6AH\nD igg forum är ett webbinarium där du kan ta del av aktuell information om våra pågående uppdrag. Läs mer om Digg forum på: https://www.digg.se /diggforum\n \n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20230926T112500 DTSTAMP:20230906T132548Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20230926T110000 LAST-MODIFIED:20230906T132548Z LOCATION:Webbinarium PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Digg forum 26 september: Informationsplikt för öppna data TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000702DC514D6E0D901000000000000000 010000000103387CC50F08F4090AE52C5799DDE0D X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n

Anslut till D igg forum via Digg play –\; Kommande sä\;ndningar: https://www.digg.se/digg-play

 \;

 \;

Informationsplikt f&o uml\;r ö\;ppna data

Vi berä\;ttar om olika sä\;tt att lä\;mna beskrivande information\, så\; kallad metadata\, till Sveriges dataportal. Som o ffentlig aktö\;r ska du lä\;mna metadata fö\;r all data som &a uml\;r tillgä\;ngliggjord eller ska tillgä\;ngliggö\;ras f&oum l\;r vidareutnyttjande på\; Sveriges dataportal.

Presenterar gö\;r Ulrika Domell ö\;f Mattsson\, specialist inom ö\;ppna data och Mathea\, jurist p å\; Digg.

 \;

Du kan ä\;ven ansluta via Screen9.com: https://api.screen9.com/preview/JdP9I56ZRF5DxWgE0D-hN_e69 68PyFMfa_eY7zdvZ7AkQ5uBYzPSijr0Q7qbG6AH

Digg forum ä\;r ett webbinarium dä\;r du kan ta del av aktuell i nformation om vå\;ra på\;gå\;ende uppdrag. Lä\;s mer om Digg forum på\;: https://www .digg.se/diggforum

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR