BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20230906T122425Z DESCRIPTION:Anslut till Digg forum via Digg play – Kommande sändningar: https://www.digg.se/digg-play\n \n \nNationell färdplan för det digitala decenniet\nDigg presenterar ett förslag på färdplan för att nå de di gitala mål som antagits av EU. Seminariet bygger på en nyligen publicera d Digg-rapport som beskriver vad som görs för att nå målen och som ger en överblick över nuläget. Du får också höra mer om de investeringa r och resurser som krävs för att uppnå målen till 2030.\n \nPresentera r gör Magdalena Norlin-Schönfeldt från Digg\n \nDu kan även ansluta vi a Screen9.com: https://api.screen9.com/preview/JdP9I56ZRF5DxWgE0D-hN_e6968 PyFMfa_eY7zdvZ7AkQ5uBYzPSijr0Q7qbG6AH\nDigg forum är ett webbinarium där du kan ta del av aktuell information om våra pågående uppdrag. Läs me r om Digg forum på: https://www.digg.se/diggforum\n \n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20230926T095500 DTSTAMP:20230906T122425Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20230926T093000 LAST-MODIFIED:20230906T122425Z LOCATION:Webbinarium PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Digg forum 26 september: Nationell färdplan för det d igitala decenniet TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000105A43DD04E0D901000000000000000 010000000B1FEB372D2B3A74CAB1F97635E837588 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n

Anslut till D igg forum via Digg play –\; Kommande sä\;ndningar: https://www.digg.se/digg-play

 \;

 \;

Nationell fä\; rdplan fö\;r det digitala decenniet

Digg presenterar ett fö\;rslag på\; fä\;rdplan fö\;r att nå\; de digitala må\;l som antagits av EU. Seminariet bygger p& aring\; en nyligen publicerad Digg-rapport som beskriver vad som gö\;r s fö\;r att nå\; må\;len och som ger en ö\;verblick &oum l\;ver nulä\;get. Du få\;r också\; hö\;ra mer om de inve steringar och resurser som krä\;vs fö\;r att uppnå\; må\ ;len till 2030.

 \;

Presenterar gö\;r Magdalena Norlin-Schö\;nfeldt frå\;n Digg< o:p>

 \;

Du kan ä\;ven ansluta via Screen9.com: https://api.screen9.com/preview/JdP9I56ZRF5DxWgE0D-hN_e6968PyFMfa_eY7zdv Z7AkQ5uBYzPSijr0Q7qbG6AH

Digg forum ä\;r ett webbinarium dä\;r du kan ta del av aktuell information om v å\;ra på\;gå\;ende uppdrag. Lä\;s mer om Digg forum p&a ring\;: https://www.digg.se/diggfo rum

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR