BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20231108T163625Z DESCRIPTION:Här ansluter du till Digg forum: https://www.digg.se/digg-foru m-21-november\n \nEn gemensam digital ingång till Europa – ett gigantis kt samarbetsprojekt \nEnligt SDG-förordningen ska det från och med den 1 2 december 2023 vara möjligt för privatpersoner och företag att utföra ärenden online och utbyta bevis via det tekniska systemet för gränsöv erskridande bevisutbyte. Under det här passet berättar vi vad som hände r därefter och vad behöriga myndigheter\, aktörer som berörs av SDG-f örordningen\, behöver göra framöver.\nWebbinariet är särskilt intres sant för dig om arbetar med verksamhetsutveckling och tjänsteutveckling. \nPresentatör: Jennifer Skoglund\, specialist inom SDG på Digg.\n \nDigg forum är ett webbinarium där du kan ta del av aktuell information om v åra pågående uppdrag. Läs mer om Digg forum på: https://www.digg.se/d iggforum\n \n \n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20231121T112500 DTSTAMP:20231108T163625Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20231121T110000 LAST-MODIFIED:20231108T163625Z LOCATION:Webbinarium på Digg play PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Digg forum: En gemensam digital ingång till Europa – ett gigantiskt samarbetsprojekt TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000070A48EEE2012DA01000000000000000 01000000065FBC65ED4D5C44193E20AF0A21DD0DC X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Här ansluter du ti ll Digg forum: https: //www.digg.se/digg-forum-21-november

 \;

En gemensam digital ing ång till Europa –\; ett gigantiskt samarbetsprojekt < /p>

Enligt SDG-förordningen ska det från och med de n 12 december 2023 vara möjligt för privatpersoner och företag att utf öra ärenden online och utbyta bevis via det tekniska systemet för grän söverskridande bevisutbyte. Under det här passet berättar vi vad som h änder därefter och vad behöriga myndigheter\, aktörer som berörs av S DG-förordningen\, behöver göra framöver.

Webbinariet är särskilt intressant för dig om arbetar med verksamhetsutveckling och tjänsteutveckling.

Presentatör: Jennifer Skoglund\, specialist i nom SDG på Digg.

 \;

Digg forum är ett webbinarium< /span> där du kan ta del av aktuell information om våra pågående uppdr ag. Läs mer om Digg forum på: ht tps://www.digg.se/diggforum

& nbsp\;

 \;

< /html> X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR